I hjertet av velferdsstaten

I hjertet av velferdsstaten - Janne Paulsen Breimo, Inger Kjellberg, Ann Christin E. Nilsen, Marte Rua | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Janne Paulsen Breimo, Inger Kjellberg, Ann Christin E. Nilsen, Marte Rua
DIMENSJON
6,1 MB
FILNAVN
I hjertet av velferdsstaten.pdf
ISBN
1075568279982

BESKRIVELSE

I hjertet av velferdsstaten er den første boka i Norden som gir en samlet framstilling av empiriske studier over den nordiske velferdsstatens funksjonsmåter i lys av institusjonell etnografi. Velferdsstatens institusjoner er en del av vår hverdag. Som ansatt eller bruker samhandler vi daglig for å få det hele til å fungere. Men hvordan fungerer dette egentlig? Hvilken rolle spiller folks kunnskap og erfaringer i møtet med velferdsstatens regler og ordninger? Hvilke styringsdilemmaer eksisterer i den nordiske velferdsstaten i dag, hvor økt styringsaktivitet spilles ut mot folks kompetanse, skjønn og ansvar?De empiriske studiene i boka viser hvordan vi navigerer innenfor velferdsstatens institusjoner. Det etnografiske blikket veileder oss, og studiene illustrerer hva institusjonell etnografi betyr i forskningspraksis innen: Barneomsorg Familieforsørging Rehabilitering Arbeidsliv og funksjonsnedsettelser Eldreomsorg Asylpolitikk Fengselsisolasjon Akademia Boka er aktuell for studenter og forskere som bruker kvalitative fremgangsmåter og metoder. Tematisk er den av særlig interesse for studenter innen sosial- og velferdsfag, inkludert sosiologi og statsvitenskap, hvor kunnskap om velferdsstaten står sentralt.

20171204 101400 20171205125442. Eirik Dahl Viggen - Jeg ønsker meg en større offentlig debatt enn den som handler om enkelttilfelle etter enkelttilfelle. En velferdsstat er en stat som i betydelig grad garanterer samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød eller tap av inntekt, for eksempel ved arbeidsledighet eller alderdom, og som sikrer den enkelte rett til utdannelse.

barnehagepersonell, lærere og professorer, leger, sykepleiere, pleiepersonell ... Kritikken av de sosiologiske konvensjonene - et fraspark for institusjonell etnografi 18 Institusjonell etnografi - et alternativ til styringssosiologi 21 Kunnskapskrav 22 Til sist. Noe om likheter og forskjeller i forhold til andre kvalitative angrepsmåter 25 I hjertet av velferdsstaten - bokas empiriske kapitler 25 Kapittel 2 Barneomsorg 32 I hjertet av velferdsstaten.

RELATERTE BØKER