Helsekommunikasjon og digitale medier

Helsekommunikasjon og digitale medier - Nina Sletteland | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Nina Sletteland
DIMENSJON
4,22 MB
FILNAVN
Helsekommunikasjon og digitale medier.pdf
ISBN
9380838315729

BESKRIVELSE

Aktuell bok om de utfordringer og muligheter som digitale medier kan gi brukere og ytere av helsetjenester. Digitale medier brukes utstrakt og i økende grad for å innhente eller formidle informasjon om helse. Denne boken handler om de utfordringer og muligheter dette fører til for brukere og ytere av helsetjenester. Pasientgrupper og brukerorganisasjoner finner både kunnskap og hverandre på internett. Det legger til rette for større grad av selvbestemmelse og empowerment. Samtidig fører økt teknologikompetanse hos dagens og morgendagens brukere av helsetjenester til nye krav til helsepersonells fagkunnskap og kommunikasjonsferdigheter. Helse- og omsorgsinstitusjonene ? og utdanningsinstitusjonene ? må ta høyde for dette, og aktivt utforske og ta i bruk de redskapene digitale medier tilbyr, slik at mennesker som kan og ønsker det, skal få dekket sine behov for informasjon, støtte og behandling der de er ? og når de trenger det. Helsekommunikasjon og digitale medier er skrevet for personell i yrker hvor helsefremmende kommunikasjon og helsepedagogikk er viktig, og for studenter i helse- og sosialfag, sykepleie, folkehelsevitenskap og helsefremmende arbeid.

Pasientgrupper og brukerorganisasjoner finner både kunnskap og hverandre ... Det omfatter kommunikasjon på tre nivå: mellom profesjonelle og lekfolk, mellom profesjonelle, og mellom myndigheter og befolkning. Et fjerde nivå - kommunikasjon mellom pasienter/brukere - er i ferd med å vokse fram gjennom blogger og sosiale medier.

Arbeidet bygger på FNs barne-konvensjon. Jeg er opptatt av at barn skal ha tilgang til og kunne bruke digitale medier, de skal beskyttes mot digital mobbing, utnyttelse og overgrep og de skal ha mulighet til å medvirke. Barn og medier.

RELATERTE BØKER