Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer

Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,60 MB
FILNAVN
Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer.pdf
ISBN
1855794137517

BESKRIVELSE

Livsverdensbegrepet har inspirert forskning og teoridanning innen flere ulike vitenskapsområder. Denne boka har til hensikten å introdusere en systematisk og integrert forståelse og bruk av livsverdensteorien i helsevitenskapelig forskning. I sentrum for denne forskningstilnærmingen står sykdom og pleie slik de framtrer for de syke og pleietrengende. Boka består av to hoveddeler. I det innledende kapittelet gjøres det greie for livsverdenstilnærmingens teoretiske utgangspunkt og metodologiske konsekvenser. I de følgende kapitlene anvendes livsverdensteorien i en forståelse av syke og pleietrengendes egne erfaringer med å være syke og bli pleid. Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer er beregnet for undervisning på universitet og høgskoler, men henvender seg til alle som arbeider med forskningsmetodologiske spørsmål og er interessert i kvalitativ forskning, spesielt ut fra en livsverdenstilnærming.

Mentale knagger. Børge Eide, Mette Holme Ingeberg og Dag Willy Tallaksen.

Å fullføre et liv Omsorg for døende og de som står nær 369,-Add to Wishlist. Å lære i praksis En veiviser for studenten 369,-Add to Wishlist.

RELATERTE BØKER