Husleieloven

Husleieloven En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,36 MB
FILNAVN
Husleieloven.pdf
ISBN
5120638517958

BESKRIVELSE

Husleieloven (lov om husleieavtaler) m/forskrifter - med endringer, sist ved lov av 16. juni 2017 nr. 51 (i kraft 1. januar 2018)

Det er formkrav som må være oppfylt, og leieboer har rett til å protestere på oppsigelsen. Vi gir deg en oversikt over reglene, men anbefaler likevel alle som mottar en oppsigelse å ta kontakt med Leieboerforeningens advokater. Husleieloven § 5-6 annet ledd bestemmer at leietaker plikter å gi utleier adgang til leieobjektet i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade på leieobjektet eller eiendommen for øvrig..

juni 1939. Husleieloven stiller krav til utleierens oppsigelse. Oppsigelsen skal være skriftlig og begrunnet.

RELATERTE BØKER