Prinsipper for god leseopplæring

Prinsipper for god leseopplæring - Jørgen Frost | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jørgen Frost
DIMENSJON
4,57 MB
FILNAVN
Prinsipper for god leseopplæring.pdf
ISBN
6094153540944

BESKRIVELSE

Denne boka gir lærerstudenter og andre interesserte innsikt i forholdet mellom teorier om lesing og den praktiske leseundervisningen.Når elevgruppen blir stadig mindre homogen, økes behovet for at læreren er i stand til ikke bare å undervise en hel klasse ved hjelp av ferdiglaget materiale, men også møte det enkelte barnet der det befinner seg. Det kreves at læreren har en dypere forståelse for hva lesing er, hvordan leseutviklingen forløper, og hvordan man kan iaktta elevers leseutvikling.Boka tar blant annet utgangspunkt i en lesebokundersøkelse som problematiserer forholdet mellom tradisjonen og fornyelse i tilretteleggingen av materiale til begynnerundervisningen i lesing. Forfatteren griper fatt i fundamentale forhold omkring leseundervisningen i skolen og legger fram forslag til praksis på forskjellige trinn. Siktemålet er å sette læreren i stand til å gjennomføre en lærerstyrt undervisning i motsetning til en læreboksstyrt leseundervisning. Prinsipper for god leseopplæring egner seg som teori- og metodebok for studenter i lærerutdanningen og lærere som arbeider med første lese- og skriveopplæring i småskolen.

Leselyst kan dyrkes fram gjennom gode leseopplevelser Når vi vet at det er en sammenheng mellom elevenes lesekompetanse og den tiden de oppgir at de bruker på frivillig lesing , og at spesielt gutter oppgir at de bruker liten tid på lesing (Roe og Taube, 2012), blir det et viktig mål for skolens leseopplæring å ... Pris: 362,-. heftet, 2007.

Prinsipp 3: Gjør elevene til strategiske skrivere. God skriveopplæring handler om å gjøre elevene bevisst på hva vi gjør når vi skriver. Denne filmen tar utgangspunkt i artikkelen «Fem prinsipper for god skriveopplæring» skrevet av Trude Kringstad og Trygve Kvithyld. God leseferdighet og god tekstforståelse er svært ofte viktige forutsetninger for læring.» (Roe, 2014 s.11.) Å lære å lese har tradisjonelt vært knyttet til begynneropplæringa, grunnleggende leseopplæring og det å «knekke lesekoden», men å kunne lese handler om mye mer enn avkoding og forståelse av enkeltord. Prinsipper for god leseopplæring Jørgen Frost (Hæftet) Tip en ven 346 kr Antal .

RELATERTE BØKER