Alminnelig obligasjonsrett

Alminnelig obligasjonsrett - Peter Hallsteinsen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Peter Hallsteinsen
DIMENSJON
11,16 MB
FILNAVN
Alminnelig obligasjonsrett.pdf
ISBN
6039303213003

BESKRIVELSE

Alminnelig obligasjonsrett er en praktisk, pedagogisk og moderne bok om norsk obligasjonsrett. Forfatter og advokat Peter Hallsteinsen redegjør i denne boken for sentrale obligasjonsrettslige temaer. Boken tar utgangspunkt i fem obligasjonsrettslige grunnprinsipper: prinsippet om avtalefrihet, prinsippet om at avtaler skal holdes, lojalitetsprinsippet, gjensidighetsprinsippet og innflytelsesprinsippet. Grunnprinsippene er bærebjelkene som holder faget sammen. Forfatteren anvender dem aktivt for å formidle viktige hensyn og fundamentet som enkeltreglene bygger på. Foruten å behandle obligasjonsrettens grunnprinsipper, behandler boken flere sentrale obligasjonsrettslige temaer som kontraktsforpliktelsers innhold, risikofordeling, kontraktsbruddssanksjoner og ugyldighet. Boken gir også en systematisk fremstilling av reglene om erstatningsutmåling ved kontraktsbrudd.

Den dekker både grunnleggende avtalerett (del II, III og VI), alminnelig kontrakts-/obligasjonsrett (del IV og V) og pengekravsrett (del VII). Obligasjonsrett er læren om skyldforhold. Betegnelsen «obligasjonsrett» er en teknisk term for et forhold mellom to parter, hvor den ene parten ...

Forfatter og advokat Peter Hallsteinsen redegjør i denne boken for sentrale obligasjonsrettslige temaer. Obligasjonsrett trekker på et omfattende kildemateriale, norsk og internasjonalt. Obligasjonsrett er velegnet både som lærebok for studenter og som en håndbok for dommere, ...

RELATERTE BØKER