Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
12,20 MB
FILNAVN
Arbeidsmiljøloven.pdf
ISBN
2858616157195

BESKRIVELSE

Arbeidsmiljøloven (lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern) - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2019 nr. 24 (i kraft 1. januar 2020)

2 I bestemmelsens nr 1 fremkommer det grunnleggende kravet om at oppsigelser må være saklige. § 60 nr 2 annet punktum regulerer oppsigelser begrunnet i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak. I forarbeidene til arbeidsmiljøloven er det gjort klart at reiser som ligger utenfor rammen av den alminnelige arbeidsdagen ikke er å se på som arbeidstid, med mindre arbeidstakeren blir pålagt plikter slik at vedkommende likevel må sies å stå til arbeidsgivers disposisjon. Arbeidsmiljølovens § 10-6 handler om overtid.

Arbeidsmiljøloven krever at øverste leder har HMS kurs arbeidsmiljøloven kap 15. Dette gjelder særlig i tilfeller der arbeidstaker ikke overholder arbeidstiden eller ikke utfører arbeidet tilfredsstillende.

RELATERTE BØKER