Arbeidstvistloven

Arbeidstvistloven lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,33 MB
FILNAVN
Arbeidstvistloven.pdf
ISBN
2491479068572

BESKRIVELSE

Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2018 nr. 98 (i kraft 1. januar 2019)

mai 1927. Arbeidstvistloven av 1927 var på mange måter en videreføring av de prinsipper som ble lagt til grunn ved arbeidstvistloven av 1915. Arbeidstvistloven er en norsk lov som regulerer behandling av tvister mellom partene i arbeidslivet.Den ble første gang vedtatt 5.

Arbeidsretten ble opprettet ved arbeidstvistloven av 1915 og reguleres av arbeidstvistloven.Arbeidsretten er en særdomstol for rettstvister knyttet til tariffavtaler, det vil si avtaler mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre ... Fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven eller tjenestetvistloven kan, med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd og § 10-11 sjuende ledd, inngå tariffavtale som fraviker bestemmelsene i dette kapittel. Kjøp 'Arbeidstvistloven, lov 27 januar 2012 nr. 9 om arbeidstvister, lov 27 januar 2012 nr.

RELATERTE BØKER