Men hvordan gjør vi det?

Men hvordan gjør vi det? - Hilde Larsen Damsgaard, Cecilie Isaksen Eftedal | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Hilde Larsen Damsgaard, Cecilie Isaksen Eftedal
DIMENSJON
12,15 MB
FILNAVN
Men hvordan gjør vi det?.pdf
ISBN
6181910730007

BESKRIVELSE

Dette er en praksisnær, realistisk og mulighetsorientert bok. Den er ment som en hjelp til å realisere kravet om tilpasset opplæring i videregående skole. Boken er et svar på spørsmål som ofte stilles i skolen. Hva betyr tilpasset opplæring i praksis? Hvordan gjør vi det? Læreres egne fortellinger står sentralt; hvordan de forstår tilpasset opplæring, hvorfor vi har et slikt prinsipp i norsk skole og hvilke utfordringer byr dette prinsippet på? Lærerne forteller også om hvordan de jobber for å tilpasse opplæringen.Med dette som bakteppe beskrives ulike muligheter til å tilpasse opplæringen innenfor skolens eksisterende rammer. Boken tar opp viktige deler av lærerrollen og beskriver en rekke metodiske tilnærminger som egner seg til å tilpasse opplæringen i videregående skole. Dette inkluderer også arbeid med vurdering og tilbakemelding. De praktiske eksemplene er viet mye plass, samtidig som boken har en teoretisk forankring og er empirisk basert. Gjennom boken tegnes det et bilde av tilpasset opplæring som viktig og krevende, mulig og givende. Hilde Larsen Damsgaard er dosent på Høgskolen i Telemark der hun leder et masterstudium og jobber med både forskning, undervisning og veiledning. Hun har også jobbet med skoleutviklingsprosjekter og som lærer og mellomleder i grunnskolen. Tidligere har hun blant annet gitt ut bøkene. Med åpne øyne - observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd, Når hver time teller - muligheter og utfordringer i en profesjonell skole og Den profesjonelle lærer. Cecilie Isaksen Eftedal jobber med FYR-prosjektet som er en nasjonal satsing for å få flere elever til å fullføre og bestå videregående skole. Hun er også involvert i et prosjekt i regi av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) som handler om å dele læringsressurser på nett. Tidligere har hun jobbet med utvikling av læremidler og som lærer i grunnskolen og videregående skole. Arbeidet med denne boken har foregått i regi av Høgskolen i Telemark.

Videre er det evnen til å velge de beste måtene å fortelle oss selv og andre hva vi føler og tenker på som beriker de viktige relasjonene. men hvordan gjør vi det? : tilpasset opplæring i videregående skole Hilde Larsen Damsgaard og Cecilie Isaksen Eftedal Bok · Bokmål · 2014 · Lokalsamling Pris: 380,-. heftet, 2014.

Fastemandatet for katolikker i dag er overkommelig; faste og abstinens askeonsdag og langfredag - hvor faste betyr at man spiser vesentlig mindre enn vanlig; ett… 19.05.2005: Medisin og vitenskap - I 2002 døde 44 401 personer i Norge, derav 17 867 i sykehus og 17 275 i sykehjem (1). Det er viktig at du forklarer hvorfor du ber ham slutte med det han gjør: «Det gjør vondt for Per når du slår.» «Hvis du ikke vil dele med Per, vil ikke han dele med deg heller.» Noen ganger kan det også være viktig å vise forståelse overfor barnet - som: «Jeg forstår at du har lyst til å leke mer, men vi må avslutte nå». ...men hvordan gjør vi det? (Heftet) av forfatter Hilde Larsen Damsgaard. Pedagogikk.

RELATERTE BØKER