Grensesprengende

Grensesprengende Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,6 MB
FILNAVN
Grensesprengende.pdf
ISBN
5165334904465

BESKRIVELSE

I november 2008 arrangerte Misjonshøgskolen i Stavanger en konferanse om grensesprengende forkynnelse for ungdom. Denne boken er et produkt av konferansen, men man vil også finne bidrag fra andre ressurspersoner innen feltet ungdomsforkynnelse. Boken er delt i to: Den første delen inneholder resultatene fra et feltarbeid blant aldersgruppen 15-18 år, mens den andre delen presenterer enkeltbidrag fra forskere og praktikere. De fleste bidragene i boken knytter på ulik måte an til begrepet "grensesprengende". Dette er et spenningsfylt begrep. For noen har det blitt opplevd som problematisk og man har derfor strevd med å komme til rette med det. For andre har det virket stimulerende. Spørsmål som melder seg er for eksempel: - Er evangeliet om Guds rike i seg selv grensesprengende? - Hvilke grenser skal sprenges og hvilke bør bevares eller endatil befestes? - Med hvilken rett sprenger vi grenser? - Hvilke ressurser må eventuelt settes inn etter at grenser er sprengt? Ord som "bevegelse", "utvidelse", "variasjon" og "endring" uttrykker ulike forsøk på å nærme seg det grensesprengende. Det er ikke bare snakk om å gi nye perspektiv til tilhørerne og slik sprenge eller utvide deres grenser. Like mye forholder det seg til andre aspekter ved det å forkynne: Forkynnelsen kan sprenge grenser for det tilvante og mulige hos den som forkynner, det kan gjelde grensene for uttrykk, form og presentasjonsmåte, eller man kan fokusere på selve innholdet - det kristne budskapets grensesprengende dimensjon.

Ingen autofokus på video Mangler hjelpelys for AF Krever topp optikk for å yte sitt beste. Debatt Nye grep for grensesprengende forskning Forskningsrådet lyser nå ut midler til det vi kaller Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt, der prosjektene skal finansieres gjennom et fellesløft mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet, Skriver John-Arne Røttingen. Den norske utgaven har fått navnet «Grensesprengende Kjemi». Boken fokuserer på den ekstreme utviklingen som har skjedd innenfor de kjemiske vitenskaper i det 20.

Fritid og arbeidsliv for personer med funksjonsnedsettelse". På programmet Linn Løvlie Slette er en del av prosjektet Helt med som skal sørge for at utviklingshemmede kommer inn og blir en del av arbeidslivet. Klæbo flirer av Sundbys nye «grensesprengende» regime .

RELATERTE BØKER