Borgerlig offentlighet

Borgerlig offentlighet - Jürgen Habermas | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jürgen Habermas
DIMENSJON
5,90 MB
FILNAVN
Borgerlig offentlighet.pdf
ISBN
6831265291819

BESKRIVELSE

Ny Fakkel-utgave av et av hovedverkene i moderne demokratiforskning, med brennaktuelle problemstillinger for vår tid. Jürgen Habermas (f. 1929) er en av de mest innflytelsesrike sosialfilosofer og vitenskapsteoretikere i Europa. I Borgerlig offentlighet analyserer Habermas forholdet mellom offentlighet og privatsfære i de vestlige samfunn gjennom ulike historiske epoker. Videre drøftes spørsmålet om hvorvidt de vestlige samfunns formelt demokratiske styreform i våre dager har reell demokratisk funskjon .; en høyst aktuell problemstilling. Borgerlig offentlighet ble utgitt på norsk første gang i 1971, og kommer med dette ut for tredje gang i Gyldendals Fakkel-serie.

13/10/2013. Audun Lindholm, Ragnild Lome, Sigurd Tenningen.

århundret ble avløst av et konsumerende publikum av overveiende ikke-politiske massemedier. Begrepet offentlighet henger sammen med det tyske ordet for «åpen», offen, og betegner den del av samfunnslivet som er åpent, i prinsippet for enhver, og ikke lukket, det vil si «privat». Ordet brukes ofte i samfunnsdebatten utfra et sosiologisk perspektiv i betydningen det offentlige rom.Annen bruk av ordet finner man i forbindelse med åpenhet og innsynsspørsmål hvor det betegner den ... I boken Borgerlig offentlighet pekar Jürgen Habermas ut 1700-talets upplysningstänkande som avgörande för den moderna förståelsen av offentligheten.

RELATERTE BØKER