Foreldelse av fordringer

Foreldelse av fordringer - Anne Cathrine Rød | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anne Cathrine Rød
DIMENSJON
6,86 MB
FILNAVN
Foreldelse av fordringer.pdf
ISBN
9181294882855

BESKRIVELSE

Foreldelse av fordringer er et solid tobindsverk uunnværlig for alle som arbeider med fordringsforeldelse eller har behov for kunnskap om foreldelsesreglene. Dette er fjerde utgave av boken, og siden første utgave av boken kom i 1996, har den blitt innarbeidet som et standardverk på fagfeltet.• I første del gir forfatteren en generell oversikt over foreldelsesinstituttet, hensynene bak foreldelsesinstituttet og forholdet til andre regelsett der tidsforløpet tillegges vekt, samt regler om avkall på foreldelse, prosessuelle spørsmål og lovvalgsregler.• I andre del gis det fyldige kommentarer til alle bestemmelsene i foreldelsesloven.•I tredje del kommenteres foreldelsesregler i spesiallovgivningen, herunder panteloven, forsikringsavtaleloven, yrkesskadeforsikringsloven, dekningsloven og skattebetalingsloven.Utstrakt bruk av henvisninger gjør det enkelt for praktikeren å finne frem til andre relevante rettskilder om de enkelte problemstillingene.Bøkene er utstyrt med en utførlig innholdsfortegnelse og omfattende registre. De to bindene kommer i en praktisk og flott kassett som gjør at bøkene enkelt kan fraktes og oppbevares samlet.

For noen lovbrudd mot barn tar man ikke utgangspunkt i når hendelsen fant sted, men når barnet fyller 18 år. For en del spesielt alvorlige lovbrudd blir ... Foreldelse av gjeld.

Avbrudd har virkning også i forhold til skyldneren og hans arvinger. 0: Foreldelse hører inn under pengekravsretten.

RELATERTE BØKER