Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid

Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid - Halvor Nordby | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Halvor Nordby
DIMENSJON
9,18 MB
FILNAVN
Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid.pdf
ISBN
8042996347547

BESKRIVELSE

Ny bok om etiske dilemmaer som oppstår i krysspress mellom system og menneske i helse- og omsorgsarbeid.Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid gir deg bred innsikt i etiske dilemmaer som oppstår i krysspress mellom system og menneske i helse- og omsorgsarbeid. Dilemmaene involverer et systembasert press ovenfra og et motstridende individuelt press nedenfra. Presset ovenfra er forankret i helhetstenkning, økonomi og samfunnsorientert konsekvensetikk. Presset nedenfra er forankret i klassiske omsorgsidealer, nærhetsetikk og hjelpetrengendes oppfatninger om hva som er riktig og galt. Boken analyserer disse krysspress-situasjonene fenomenologisk, ut fra hvordan de erfares i førstelinjetjenesten.Boken er delt i to. Del 1 forklarer hvordan etiske dilemmaer er krysspress-situasjoner, og hvorfor det er viktig å forstå krysspressene. Del 2 har en praktisk vinkling og presenterer prinsipper og metodeverktøy som kan brukes til å bearbeide etiske dilemmaer. Boken tar utgangspunkt i praksisfeltet og introduserer etiske begreper og teorier der de fremstår som relevante. Eksempler fra helse- og omsorgsarbeid brukes aktivt gjennom hele boken.Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid er spesielt egnet i helse- og omsorgsfaglige grunnutdanninger, i etter- og videreutdanningskurs og som et grunnlag for diskusjon i praksisfeltet.Halvor Nordby er professor ved Høgskolen i Lillehammer og jobber i tillegg ved Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra undervisning om etikk og kommunikasjon, og han har skrevet mange bøker og en rekke forskningsartikler innenfor og helse- og omsorgsfag.

Vi bruker teknologi på nettsiden vår som nettleseren din ikke støtter. Vurder å oppgrader nettleseren din til en nyere versjon.

Halvor Nordby er professor ved Høgskolen i Lillehammer og jobber i tillegg ved Universitetet i Oslo. Kommunikasjon som redskap for å bearbeide etiske dilemmaer ..... Nøytral og ladet kommunikasjon .....

RELATERTE BØKER