Forebyggende helsearbeid

Forebyggende helsearbeid - John Gunnar Mæland | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
John Gunnar Mæland
DIMENSJON
7,47 MB
FILNAVN
Forebyggende helsearbeid.pdf
ISBN
3195495690177

BESKRIVELSE

Klassikeren om forebyggende helsearbeid i ny utgave! Emnet forebyggende helsearbeid dreier seg både om å fremme folks helse og livskvalitet og om å redusere risiko for sykdom og skade. Det retter seg også mot enkeltpersoner og utsatte grupper, der helsetjenesten har et særlig ansvar. Begrepet folkehelsearbeid brukes i økende grad om de samme målsettingene som for forebyggende helsearbeid, særlig når det gjelder samfunnets innsats for befolkningen som helhet. Gjennom ny lovgivning har myndighetene lagt til rette for et mer systematisk folkehelsearbeid i Norge. De ulike målsettingene, strategiene og virkemidlene i det forebyggende helsearbeidet sammenstilles i boken. Det handler mest om norske forhold, men to kapitler om globale helseutfordringer og internasjonalt folkehelsearbeid bidrar til at boken er relevant også for globalt helsearbeid. Forfatteren legger vekt på å få fram bredden og mangfoldet i folkehelsearbeidet. Skal målsettingene nås, må alle samfunnssektorer involveres og offentlig arbeid koordineres med frivillig innsats. Samfunnet må ta ansvaret for at livsbetingelsene støtter opp om helsen og gjør de sunne valgene enklere for folk flest. Det er også et samfunnsansvar å bidra til å minske sosiale ulikheter i helse. Denne fjerde utgaven er omfattende revidert og oppdatert når det gjelder teori og kunnskapsgrunnlag for forebyggende helsearbeid nasjonalt så vel som globalt. John Gunnar Mæland er tidligere professor i forebyggende helsearbeid og sosialmedisin ved Universitetet i Bergen. Han er forfatter og redaktør av flere fagbøker innenfor samfunnsmedisinske emner.

148): «Imidlertid er det ikke alltid (min utheving) at politiske beslutninger fattes ut fra saklige argumenter.» Emnet forebyggende helsearbeid dreier seg både om å fremme folks helse og livskvalitet og om å redusere risiko for sykdom og skade. Det retter seg også mot enkeltpersoner og utsatte grupper, der helsetjenesten har et særlig ansvar. Forebyggende tiltak og innvandrerbefolkningen 75 Tidlig identifikasjon av psykiske plager blant asylsøkere 77 Forebyggende tiltak for å hindre vold og overgrep mot barn og unge _____ 78 Foreldrestøttende tiltak for å forebygge vold og overgrep mot barn 78 Forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge 79 forebyggende arbeid i årene som kommer.

Men det blir litt rart når han sier (s. 148): «Imidlertid er det ikke alltid (min utheving) at politiske beslutninger fattes ut fra saklige argumenter.» Emnet forebyggende helsearbeid dreier seg både om å fremme folks helse og livskvalitet og om å redusere risiko for sykdom og skade.

RELATERTE BØKER