Møtet med "den andre"

Møtet med lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Jannike Engelstad Snoek
DIMENSJON
12,54 MB
FILNAVN
Møtet med "den andre".pdf
ISBN
3126036098115

BESKRIVELSE

Møtet med «den andre» er et bidrag til å gi psykisk hjelpetrengende og den enkeltes familie et mest mulig helhetlig tjenestetilbud.Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 (videreført til 2008) hadde som et mål å styrke spesialisthelsetjenesten, men i enda større grad sikter den mot at mennesker med psykiske vansker skal få hjelp der de bor. Dette innebærer økt satsing på polikliniske og ambulante tiltak, og en forskyvning av tyngdepunktet fra spesialisthelsetjenesten mot psykiatriske helsetjenester i kommunene.I det kommunale psykiatritilbudet er ulike aktører ansvarlige for sine delområder, blant annet for behandling, opplæring, arbeid, bolig, trygd og fritid. En slik organisering krever koordinering, samvirke og samarbeid mellom instansene dersom resultatet faktisk skal bli til beste for pasienten eller brukeren.Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet to veiledere, Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene og Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene, som i hovedsak trekker opp retningslinjer for organiseringen av dette arbeidet, men også i noen grad definerer særskilte målgrupper.Innholdet i denne boka er relatert til områder de to veilederne legger vekt på. Den er skrevet ut fra to hovedlinjer, samfunnsperspektivet og familieperspektivet, med det kommunale tjenestetilbudet som et bindeledd mellom disse perspektivene.Møtet mellom mennesker, det å se den andre, er et gjennomgangstema i boka. Boka er et forsøk på å se mennesket bak lidelsen og reflektere rundt hva som kan være hjelpsomt på ulike nivåer.

ANMELDELSE: Både dans og musikk i Linda Birkedals nye koreografi har skissepreg, ... Duoen avløses av møtet med den tredje, hvor de deler noe: hun som kan løftes, ledes, berøres, og lar seg falle - hun som vet at hun blir tatt imot av de andre. Spor av Gud - i møtet med den andre Hvordan kan vi finne spor av Gud i møtet med andre mennesker - også mennesker som har en annen tro og kulturbakgrunn enn oss selv? Gjest Ivar Flaten i samtale med prest Idun Strøm Sefland. Det gode møtet er preget av at vi har gode planer, og gjennomfører dem.

Om psykisk helsearbeid i kommunen. Akribe, Oslo 2010.

RELATERTE BØKER