Fellesskap og organisering; frivillig innsats i kirkens trosopplæring

Fellesskap og organisering; frivillig innsats i kirkens trosopplæring - Kjetil Fretheim, Håkon Lorentzen, Sverre Dag Mogstad | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kjetil Fretheim, Håkon Lorentzen, Sverre Dag Mogstad
DIMENSJON
7,51 MB
FILNAVN
Fellesskap og organisering; frivillig innsats i kirkens trosopplæring.pdf
ISBN
4030702499289

BESKRIVELSE

Hvordan organiseres den frivillige innsatsen i trosopplæringen i Den norske kirke? På hvilken måte legges det til rette for at de frivillige skal bli integrert i og får en opplevelse av tilhørighet til kirkens fellesskap? Boka tematiserer frivillighet og felleskap Temaene blir først belyst gjennom en diskusjon hva fellesskap betyr, og hvilke tilknytninger mellom individ og gruppe som fremmer tilhørighet og ubetalt medvirkning. Tre perspektiver på fellesskap framheves: samfunnsfaglige, pedagogiske og teologiske. Deretter tar forfatterne for seg eksempler på hvordan frivillig innsats forstås og organiseres på ulike nivåer i Den norske kirke. Det legges særlig vekt på å beskrive og drøfte hvordan ansatte i seks ulike menigheter fortolker og håndterer det ubetalte arbeidet i trosopplæringen. I boka analyseres fire case fra aktiviteter i kirken: Lys våken, søndagsskole, ungdomsarbeid og konfirmasjon. På denne bakgrunn utvikles en indeks for trosopplæringsaktivitetenes evne til å integrere de frivillige og legge til rette for en opplevelse av tilhørighet. Avslutningsvis drøftes mulige konsekvenser av denne studien for det praktiske arbeidet med frivillige i trosopplæringen. Boka henvender seg til alle som er interessert i frivillig innsats generelt og organiseringen av frivillig arbeid i rammen av trosopplæringen i Den norske kirke spesielt.

2016) som forklarer mere utfyllende organiske strategier og instrumentell frivillighet innen frivillighet. I boken Verdibevisstledelse (Aadland og Askeland, Trosopplæring for alle : læring, tro og sårbare unge.

Nærhet mellom folk og kirke Den nærheten mellom folk og kirke som har preget vårt land gjennom tusen år, er fremdeles sterkt til stede. Fellesskap og organisering; frivillig innsats i kirkens trosopplæring av Kjetil Fretheim , Håkon Lorentzen ... Fellesskap og organisering; frivillig innsats i kirkens trosopplæring 332,- heftet.

RELATERTE BØKER