Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling

Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,14 MB
FILNAVN
Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.pdf
ISBN
9348381376161

BESKRIVELSE

For å ivareta elevers læring må også lærere fortsette sin læring. Hvordan skal man oppnå at lærerne utvikler sin kompetanse og profesjonalitet? Hvordan unngå at lærere stopper opp i sin utvikling . og begynner å gjenta seg selv år etter år? Denne boken handler om læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling. Boken er inndelt i to deler. Innledningsvis gis det en oversikt over hva nasjonal og internasjonal forskning sier om læreres læring, både i formell videreutdanning og i skolen. Fordi læreres utvikling henger nøye sammen med hvordan skolen ledes, rettes oppmerksomheten mot tre ulike former for ledelse: «instructional leadership», transformasjonsledelse og distribuert ledelse. Del 2 tar for seg et bredt spekter av utfordringer på praksisfeltet: Hvordan opplever læreren sin egen læring under videreutdanning? Hvilke nettverk bruker nyutdannede lærere for å utvikle seg som lærere? De fleste skoler har tilpasset seg den digitale hverdagen, men hvorfor det er store forskjeller i bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen? En studie av ekstern skolevurdering som en del av skolens utviklingsarbeid presenteres også. Ulike utfordringer knyttet til kunnskaps- og profesjonsutvikling drøftes, med fokus på teoriens rolle i kunnskapsutviklingen. Bokens siste kapittel retter fokus mot skolelederen og forholdet mellom lærere og rektor. Boken henvender seg til lærere, skoleledere, studenter og forskere. Forhåpentligvis kan boken fungere som tankeredskap for alle som er opptatt av læreres læring, ledelse og utvikling i skolen.

2, s. 21-49) Studien peker på at læreres kunnskapsutvikling er avhengig av at skolens ledelse legger til rette for læring i profesjonelle læringsfellesskap, og at ledelsen anerkjenner betydningen av at lærere kontinuerlig har behov for å videreutvikle sin kompetanse. I denne artikkelen tar jeg utgangspunkt i en undersøkelse av arbeidet med lokale arbeidstidsavtaler i to videregående skoler og fire grunnskoler.

Prosjektet krevde ledere med fokus på pedagogiske lederoppgaver, og med vilje til å delegere ledelse til for eksempel fagledere og veiledere. Hva kan vi som skoleledere lære av læreres læring? 9 Svake resultater fra TALIS, PISA og TIMMS (2013), og fokuset i Kunnskapsløftet (heretter kalt LK-06) har satt profesjonsutvikling og ledelse på dagsorden. TALIS er OECDs internasjonale studie av undervisning og læring (Udir, 2015), mens PISA måler Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling (Heftet) av forfatter May Britt Postholm.

RELATERTE BØKER