Det mangfaldige kvalitetsomgrepet

Det mangfaldige kvalitetsomgrepet lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
5,24 MB
FILNAVN
Det mangfaldige kvalitetsomgrepet.pdf
ISBN
5834762719002

BESKRIVELSE

Kvalitet er det samlande omgrepet i denne antologien basert på artiklar og posterar presentert på Fjordkonferansen 2013. Kvalitet er eit mykje brukt omgrep og blir tolka og forstått på ulike måtar. Kvalitetsomgrepa nytta i artiklane er sterkt farga av faglege tradisjonar vi finn i forskings- og utdanningsmiljøa på Nordvestlandet. Sentralt står spørsmålet «Kva er kvalitet?» og med særleg vekt på: (1) Kvalitetsvurdering: For å vurdere om noko er bra eller dårleg må ein ha eit samanlikningsgrunnlag. (2) Kvalitetsstyring: For betring av kvalitet må ein leie eller styre prosessar og tiltak med grunnlag i vurdering av kvalitet. Fjordkonferansen er samlingsstad for utveksling av kunnskap og erfaringar og skal bidra til nettverksbygging mellom fagmiljøa i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Er denne responsen vellykket, i den forstand at mottakeren, altså eleven, for- I 2016-utgåva av Fjordantologien vil ca 1/4 av dei ca 60 innlegga i 2015 få plass, og det er ein respektabel avvisningsprosent - om det høver å bruke eit slikt omgrep i denne samanhengen. Det er altså reell konkurranse om å få plass i antologien.

Didaktikk for det flerspråklige klasserom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

RELATERTE BØKER