Friluftsloven

Friluftsloven - Marianne Reusch | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Marianne Reusch
DIMENSJON
5,93 MB
FILNAVN
Friluftsloven.pdf
ISBN
6494905775676

BESKRIVELSE

Friluftsloven med kommentarer inneholder hovedreglene om allemannsretten, retten til å ferdes, oppholde seg og høste i naturen. Loven regulerer det klassiske, enkle og umotoriserte friluftslivet; som regler for å gå på tur, overnatte i telt og høste ville vekster. Loven ble vedtatt av Stortinget i 1957. Den er endret mange ganger gjennom årene, og har i dag vel så stor praktisk betydning som i begynnelsen. Retten til bruk av elsykkel, bilkjøring på private veier, rettigheter og plikter i strandsonen, lovligheten av betalingsordninger i naturen, kommersielle aktiviteter, store idrettsarrangementer, bruken av brygger og fortøyningsbøyer, vern av truede stier, allemannspliktene og straff ved overtredelse av allemanns- retten er også blant de mange områdene som reguleres av friluftsloven. Siden friluftsloven ble vedtatt har antallet andre lover som griper inn i de samme rettsforholdene økt betraktelig. I denne boken er det lagt vekt på å forklare sammenhengen mellom friluftsloven og annet relevant regelverk. Boken inneholder også en fullstendig oversikt over endringshistorikken til hver enkelt av lovens paragrafer.

Regjeringen.no skriver om allemannsretten: «Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge. Rettigheten er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven. Allemannsretten er den retten som enhver har på en annen persons eiendom.Flesteparten av disse opprinnelig hevdvunne rettighetene har vært lovfestet siden 1957 gjennom friluftsloven.De er basert på respekt for naturen, og alle besøkende forventes å ta hensyn til bønder, grunneiere og andre brukere, og å ivareta miljøet.

Dette innebærer at vi ikke kan: tråkke i dyrket mark og eng; ferdes i skogplantefelt på barmark Friluftsloven. Er naustene i Kvalvika fritidsboliger som har dispensasjon til å utelukke friluftsloven? Til toppen Besøksadresse: Dronningens gt 18, Bod ... Lov om friluftslivet (Friluftsloven) av 01.

RELATERTE BØKER