Mestring av alvorlige psykiske lidelser

Mestring av alvorlige psykiske lidelser - Rolf W. Gråwe | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Rolf W. Gråwe
DIMENSJON
4,20 MB
FILNAVN
Mestring av alvorlige psykiske lidelser.pdf
ISBN
2099067555669

BESKRIVELSE

For personer med alvorlige psykiske lidelser blir rehabilitering ofte forhindret av psykososial funksjonssvikt. Rusmiddelbruk vil ytterligere bidra til å hemme mestring av utdanning, yrkesliv, vennskap og partnerskap. Behovet for trening i sosial interaksjon og i andre ferdigheter som er nødvendige for å mestre et selvstendig liv, er solid begrunnet i forskning. Dette er en lærings- og mestringsbasert behandlingsmanual rettet mot personer med psykosesykdom, sinne-/aggresjonsproblemer og rusproblemer. Den tar også opp temaer som fritid og venner, bedring av selvfølelse og trening i positiv selvhevdelse. Her kombineres sosial ferdighetstrening, kognitiv atferdsterapi og psykoedukasjon. Programmet er laget slik at man kan benytte det i sin helhet eller bruke utvalgte deler av det. Det foreligger kursmanual for gruppelederne (denne boken) og arbeidshefte for gruppedeltakerne.

Depresjon endrer måten vi tenker på. - 80-90% av dem med alvorlige psykiske lidelser og 20-35% av dem med moderate psykiske lidelser står utenfor arbeidslivet, sa Major. Tiltak rapporten foreslår er blant annet Arbeid med bistand og Individual Placement and Support (IPS-programmet).

Forskningsprosjektet ble gjennomført i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF og i samarbeid med en gruppe personer som selv har erfaringer knyttet til psykiske lidelser. Pris: 285,-. heftet, 2015.

RELATERTE BØKER