Motivasjon og selvforståelse

Motivasjon og selvforståelse - Ole Fredrik Lillemyr | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ole Fredrik Lillemyr
DIMENSJON
3,66 MB
FILNAVN
Motivasjon og selvforståelse.pdf
ISBN
4673345665731

BESKRIVELSE

Boka drøfter og presenterer teorier, forskning og praktisk-metodiske utfordringer innenfor feltet motivasjon. Boka henvender seg til omsorgsutøvere, førskolelærere, lærere, pedagoger og lærerutdannere, men er også relevant for foreldre og andre omsorgspersoner for barn, unge og voksne, i tillegg til ledere og mellomledere i organisasjoner og bedrifter. Har litteraturliste og register.

Dette er en fagbok der mål-gruppen, etter forfatterens oppfatning, er omsorgsutøvere, førskolelærere, lærere, pedagoger og lærerutdannere. Gjennom Pearsons r og signifikanstesting ønsket vi å avdekke hvorvidt det eksisterte en sammenheng mellom ledelse, selvforståelse, motivasjon og kjennskap til korrupsjon, samt hvor sterk den eventuelle sammenhengen var. Korrelasjonsanalysen ved hjelp av Pearsons r viste verdier som varierte fra r=-0,013 til r=0,276, noe som viser en liten eller nesten ingen verdi (Hinkle m.

I mine studier har jeg rettet søkelys mot temaområdene ledelse og motivasjon i skolen. Motivasjonstyper. Ifølge Deci & Ryans motivasjonsteori er det forskjell på indre og ytre motivasjon.

RELATERTE BØKER