Innvandrere på utsiden av samfunnet

Innvandrere på utsiden av samfunnet En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,6 MB
FILNAVN
Innvandrere på utsiden av samfunnet.pdf
ISBN
1371975804113

BESKRIVELSE

Denne boka handler om migranter som kommer til Norge. Bokas tittel Innvandrere på utsiden av samfunnet henspiller på situasjonen som mange innvandrere befinner seg i. De er «på utsiden» av samfunnslivet og viktige sosiale fellesskaper i større eller mindre grad, og de blir kastet inn i en integreringsprosess som består av deltakelse, marginalisering og tilpasning samtidig som de må ivareta egne tradisjoner og levemåter. Innledningsvis settes migrasjon inn i et teoretisk ramme som utdyper ulike problemstillinger knyttet til migrasjon og migrantenes situasjon i landet de kommer til. De enkelte kapitlene gir på en konkret og teoretisk måte et innblikk i hvordan ulike kategorier av migranter finner seg til rette i sitt nye land. Temaene som tas opp til drøfting i lys av empirisk materiale, er flyktningers tilpasning og integrering, transnasjonale ekteskap, kvinners yrkesdeltakelse og migrantenes alderdom. To av kapitlene handler spesifikt om metoder som kan bidra til bedre inkludering av migranter. Det ene handler om hvordan æresrelatert vold kan motvirkes gjennom å bruke dialog som metode, det andre kapitlet tar for seg det som kalles treveis integrering. Treveis integrering er en gjensidig kontakt og forståelse mellom minoritet og storsamfunn samtidig som det også er en gjensidig kontakt og forståelse mellom innvandrergruppene seg imellom. Slik sett er det en type integrasjon som går tre veier - mellom innvandrergrupper, og mellom innvandrergruppene og storsamfunnet. Innvandrere på utsiden av samfunnet retter seg mot studenter, de som arbeider med migrasjonsspørsmål og migranter, og dem som er opptatt av spørsmål knyttet til innvandring. Mehmed S. Kaya er førsteamanuensis og Halvor Fauske er professor ved Høgskolen i Lillehammer

Kvinnene lønnes av NAV, og følges tett opp av en egen prosjektleder. Resultat: Etter 6 års drift har 80 prosent av kvinnene gått ut i fast arbeid. Kaya, Mehmed S.

I dette nabolaget bor det nesten ingen innvandrere. Stor gruppe, liten bygd: ... Jeg også ser på innvandrere som mennesker.

RELATERTE BØKER