Flerkulturell forståelse i praksis

Flerkulturell forståelse i praksis En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
6,57 MB
FILNAVN
Flerkulturell forståelse i praksis.pdf
ISBN
8028453779243

BESKRIVELSE

Flerkulturell forståelse i praksis bygger på erfaringer og problemstillinger knyttet til det flerkulturelle Norge. Profesjonsutøvere i helse- og omsorgssektoren, i NAV og i utdanningssektoren har et yrkesaktivt forhold til den flerkulturelle virkeligheten. Derfor er det viktig å forstå flere kulturer enn ens egen, samtidig som man må forstå hvordan man kan leve med kulturelt mangfold.Boken presenterer et allsidig utvalg av erfaringer og problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelse i det flerkulturelle Norge. Problemstillingene settes inn i en større global kontekst, og temaene spenner fra migrasjonens betydning for levemåter og for relasjoner mellom mennesker, til transnasjonale liv og nye og uvante premisser for menneskelig utvikling og læring.Forfatternes mål er å utløse refleksjoner og diskusjoner.

Last ned bøker på vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org. Barnehagelærerutdanningen med vekt på flerkulturell forståelse ved DMMH er en 3-årig profesjonsutdanning på 180 studiepoeng på bachelornivå. Gjennom utdanningen skal studenten tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for utøvelse av barnehagelæreryrket i et samfunn preget av mangfold og endring. Flerkulturell forståelse i praksis bygger på erfaringer og problemstillinger knyttet til det flerkulturelle Norge.

Et årsstudium i interkulturell forståelse kan også inngå i andre bachelorgrader som frie studiepoeng, og kan kombineres med utdanninger som journalist, sosionom, politi, lærer, sykepleier osv. Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse er en 3-årig profesjonsutdanning på heltid. Norge er i dag et flerkulturelt samfunn hvor mange barnehager har barn med ulik språklig og kulturell bakgrunn. Flerkulturell forståelse i praksis bygger på erfaringer og problemstillinger knyttet til det flerkulturelle Norge.

RELATERTE BØKER