Læring gjennom veiledning

Læring gjennom veiledning - Margun Boge, Gunvor Markhus, Randi Moe, Elin Eriksen Ødegaard | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Margun Boge, Gunvor Markhus, Randi Moe, Elin Eriksen Ødegaard
DIMENSJON
9,66 MB
FILNAVN
Læring gjennom veiledning.pdf
ISBN
8269775103890

BESKRIVELSE

Denne boken handler om læringsrommet i veiledning. Ulike perspektiver på veiledning blir presentert, drøftet og problematisert. Forfatterne framhever sosiokulturelle perspektiver på veiledning. Gruppeveiledning øker muligheter for synliggjøring av flerstemmighet i veiledningsrommet. Gjennom fortellinger hentet fra ulike veiledningssituasjoner drøftes og problematiseres det som skjer i veiledning. Forfatterne viser hvordan veiledning er kontekst- og situasjonsavhengig. Forfatterne drøfter hvordan makt og etikk i veiledning kan framtre på ulike måter og kan være både produktiv og undertrykkende - både fremme og hemme læring. Skal veiledning bidra til personlig og faglig utvikling, må samtaler om relasjoner, maktforhold og etikk i veiledning vektlegges. Denne boken vil være nyttig lesning for studenter og lærere på alle nivåer i ulike profesjonsutdanninger og for profesjonsutøvere.

Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788245002133 Veiledning forstås her som en pedagogisk og relasjonell prosess der målet er utvikling, læring og vekst gjennom erfaring og oppdagelse. Beslektede ord er coaching, supervisjon, mentoring og rådgivning. For å beskrive veiledningens faser har vi benyttet oss av Sidsel Tveiten sin modell, hentet fra boken "Veiledning - mer enn ord" (2008).

Problemstillingen for denne artikkelen er hvilken betydning refleksjon har i lærerutdanningen. Basert på en enkel slutning om at det som er viktig for profesjonsutøveres læring med stor sannsynlighet også vil gi kraft til studenters profesjonskvalifisering, er store deler av artikkelen viet en diskusjon av forskningsstatus når det gjelder refleksjonens betydning for læreres ... Problembasert læring (PBL) er en undervisningsmetode som tar utgangspunkt i et bestemt problem eller utfordring.

RELATERTE BØKER