Robuste barn

Robuste barn - Per Schultz Jørgensen | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Per Schultz Jørgensen
DIMENSJON
9,22 MB
FILNAVN
Robuste barn.pdf
ISBN
2899757305002

BESKRIVELSE

Med stor innsikt og treffsikre eksempler undersøker Per Schultz Jørgensen de forskjellige psykologiske og pedagogiske sidene ved begrepet robusthet. Han supplerer det teoretiske grunnlaget for presentasjonen med konkrete metoder som kan hjelpe oss til å bidra til barns robusthet i familien, i barnehagen og på skolen. Boken er skrevet med tanke på både sterke barn, som klarer seg godt, og det vi kaller utfordrende barn, som må kjempe noe mer med livet.Både barn og voksne trives best når de kan håndtere vanskelige situasjoner - når de kan komme seg ovenpå igjen etter et nederlag. Foreldre, barnehagelærere og lærere må derfor våge å utfordre og motivere barna til å gå litt lenger enn det barna selv tror er mulig. Samtidig må de hjelpe barna til å iaktta deres egen sårbarhet, og til å leve med vanskelige og tunge følelser. Robusthet er ikke det motsatte av sårbarhet, tvert imot.Selv om dagens barn mestrer mye, kan det ofte skorte på deres evne til konsentrasjon, deres evne til å gjøre de rette valgene og deres selvkontroll. De trenger overskudd til å takle små utfordringer, og de trenger å forstå deres egen rolle i fellesskapet. Alt dette er egenskaper som har med robusthet å gjøre. Robusthet må læres i barndommen. En robust karakter er viktig når barnet som ungdom og voksen skal forme sitt eget liv og lære å utvikle egne holdninger og stå for egne meninger.Forordet til den norske utgaven er et intervju med tidligere barneombud Reidar Hjermann.

august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Robuste barn. Gi barnet ditt ansvar, livsmot og tiltro til seg selv Utskrift E-post ...

Andre barn er som en robust løvetann som vokser seg like sterk til tross for mangelfull omsorg og vanstell. «Robuste barn», med undertittel «gi ditt barn ansvar, livsmot og tiltro til seg selv», er skrevet av Per Schultz Jørgensen. Jørgensen er professor i sosialpsykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). - Noen barn er rett og slett mer psykisk robuste enn andre, men psykisk helse kan jobbes med og øves opp på lik linje med fysisk helse.

RELATERTE BØKER