Digital forvaltning

Digital forvaltning - Dag Wiese Schartum, Arild Jansen, Tommy Tranvik | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Dag Wiese Schartum, Arild Jansen, Tommy Tranvik
DIMENSJON
10,16 MB
FILNAVN
Digital forvaltning.pdf
ISBN
8139969945323

BESKRIVELSE

Digital forvaltning handler om at forvaltningens gjøremål og utøvelse av myndighet i stor grad styres av algoritmer og datasystemer. Denne boken forklarer selve digitaliseringsprosessen, bakgrunnen for den og følgene av at «datamaskinene overtar». Blant annet blir følgende temaer behandlet: - Historisk tilbakeblikk på digital forvaltning - Oversikt over de viktigste lover og forskrifter som regulerer digital forvaltning - Automatisert saksbehandling og utøvelse av myndighet - Digital forvaltning: personvern, rettssikkerhet og offentlighet - Automatiseringsvennlig lovgivning - Jus som hindring og som tilrettelegger for digitalisering - Styring og samordning av digitalisering i statsforvaltningen - Informasjonssikkerhet og personvern i kommunal digital forvaltning - Grunnleggende om datateknologi - Data, informasjon og gjenbruk Digital forvaltning er et altfor komplekst fenomen til å bli forstått ved å betrakte det med «ett øye». De tre dimensjonene i denne boken gir dybdesyn: Kombinasjonen av informatisk, juridisk og samfunnsvitenskapelig blikk på den digitale offentlige forvaltningen gjør leseren i stand til å forstå forvaltningens digitale fortid, nåtid og fremtid. Alle forfattere er knyttet til Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo. Prof. Dr.juris Dag Wiese Schartum arbeider med digital forvaltning, personvern og rettsteknologi, og har skrevet en rekke artikler og bøker innen sine forskningsområder. Han har vært med i fl ere lovutvalg, blant annet til forberedelse av personopplysningsloven, helseforskningsloven og sikkerhetsloven. Prof. em. Dr.scient. Arild Jansen var sentral i etableringen av det norske og nordiske samarbeidet på 80-tallet som ble avgjørende for utbredelsen av internett i Norge. Han har arbeidet med datapolitikk i forvaltningen, vært sekretær for fl ere offentlige utvalg og skrevet artikler og lærebøker om digital forvaltning. Forsker, Dr.polit. Tommy Tranvik er ansatt i Uninett AS. Han arbeider spesielt med digital forvaltning, informasjonssikkerhet og personvern, og har skrevet en rekke artikler og bøker innenfor disse fagområdene. Boken er skrevet for lesere uten spesielle forkunnskaper. Den som har lest denne boken, vil lettere kunne forstå hva digitalisering handler om. For lesere som er ansatt i offentlig forvaltning, vil den gi et godt grunnlag for selvstendig og aktiv medvirkning i digitaliseringsprosessene i egen etat.

For å møte større krav til en effektiv, brukervennlig og åpen forvaltning må vi tenke nytt og kanskje løse våre samfunnsoppdrag på nye måter. Digital forvaltning kan redde VA-nettet Vann- og avløpsnettet i Norge forfaller, men den digitale veilederen DIVA (Digital VA-forvaltning) vil gi store muligheter for mer effektiv fornyelse av systemene. Difi utvikler offentlig sektor og jobber med digitalisering, anskaffelser, ledelse og organisering, ID-porten, digital postkasse, universell utforming, klart språk, innovasjon, tidstyver, informasjonssikkerhet og e-læring. Vi er mange som med spenning har ventet på Forvaltningslovutvalgets innstilling og hva utvalget skulle foreslå som fremtidig regulering av digital forvaltning. I mandatet heter det blant annet: «Loven skal legge til rette for bruk av helautomatiserte saksforberedelses- og beslutningsverktøy der dette er hensiktsmessig.

Lurer du på hvilken postkasse du skal velge? Det viktigste er at du oppretter en digital postkasse hos Digipost eller e-Boks, slik at du kan motta post fra det offentlige digitalt. Dette emnet er erstattet av FINF1001 - Digital forvaltning. DRI1001 - Digital forvaltning Tidligere eksamensoppgaver for DRI1001 - Digital forvaltning Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-Boks og Postens Digipost om digital postkasse til innbyggere.

RELATERTE BØKER