Det kvalitative intervjuet

Det kvalitative intervjuet - Anne Ryen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Anne Ryen
DIMENSJON
6,68 MB
FILNAVN
Det kvalitative intervjuet.pdf
ISBN
8206404780958

BESKRIVELSE

Dette er en bok om det kvalitative forskningsintervjuet. Hovedhensikten med boken er å bidra til større oppmerksomhet og refleksjon rundt de valgene forskeren står overfor gjennom hele forskningsprosessen. Forfatteren går gjennom fasene i en kvalitativ forskningsprosess, fra problemstilling via datainnsamling og analyse til det å skrive rapport. Rådene hun gir, blir gjennomgående kommentert og kritisert ut fra konkurrerende perspektiver i metodedebatten. Dermed introduserer hun også leseren for den internasjonale debatten innenfor kvalitativ forskning og viser kontroversene som er knyttet til intervjuet som metode. Boken egner seg for alle studier med kvalitativ metode på kursplanen, og den vil være særlig nyttig for studenter som bruker det kvalitative intervjuet i prosjekt- eller masteroppgavene sine. Anne Ryen er førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskolen i Agder og seniorforsker ved Agderforskning. Hun har bred erfaring fra intervjustudier, både fra norsk og utviklingsrettet forskning, og er mye brukt som foredragsholder, nasjonalt så vel som internasjonalt. Ryen har flere internasjonale metodepublikasjoner bak seg. Hun har tidligere gitt ut antologien Verneverdig (2001, med Pål Repstad) på Fagbokforlaget. «With this book, Anne Ryen has made a really significant contribution to how methodological issues are conceived in Norwegian social science. Using the latest Anglo-American work, she provides the reader with an excellent understanding of the interconnection of methods with theoretical models. She also provides a very helpful 'hands on' guide to the qualitative methods based on helpful illustrations, many from her own research. This innovative book is sure to delight both teachers and researchers.» - David Silverman, Professor Emeritus, Goldsmiths' College, London University

Det kvalitative forskningsintervju har siden den kom ut 1997 vært anerkjent som en internasjonal klassiker innen kvalitativ forskning. Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger • Det kvalitative intervjuet • Analyse av beretninger 2 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju • Positivistisk syn: - Informantens beskrivelse gjenspeiler faktiske opplevelser utenom intervjusituasjonen. • Konstruktivistisk syn: Tittel: Det kvalitative intervjuet, Forfatter: Ryen, Anne, Omtale: Dette er en bok om det kvalitative forskningsintervjuet.

utgaven er en gjennomrevidert og oppdatert versjon. Det kvalitative intervjuet: fra vitenskapsteori til feltarbeid . ISBN 9788276745412, 2002, Anne Ryen .

RELATERTE BØKER