Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR)

Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) - Åste Marie Bergseng Skullerud, Cecilie Rønnevik, Jørgen Skorstad, Marius Engh Pellerud | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Åste Marie Bergseng Skullerud, Cecilie Rønnevik, Jørgen Skorstad, Marius Engh Pellerud
DIMENSJON
9,12 MB
FILNAVN
Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).pdf
ISBN
7436655096970

BESKRIVELSE

Den 20. juli 2018 trådte en ny personopplysningslov i kraft i Norge. Loven gjennomfører EUs personvernforordning (The General Data Protection Regulation, GDPR) i norsk rett og inneholder også enkelte nasjonale særbestemmelser som supplerer forordningen. Personvernforordningen fastsetter vilkår for å behandle personopplysninger og gir individet en rekke rettigheter ved behandlingen. I tillegg gir den bestemmelser om tilsyn, erstatning og sanksjoner. Forordningen er omfattende, er skrevet på et vanskelig tilgjengelig språk og gir anvisning på en rekke kompliserte vurderingstemaer. Denne boken gir veiledning i hvordan de enkelte bestemmelsene i personopplysningsloven og personvernforordningen kan forstås og anvendes. Den er skrevet med tanke på jurister og andre som berøres av forordningen i sitt arbeid, for eksempel ledere, personvernombud og teknologer.

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med nasjonale tilpasninger og personvernforordningen; Personvernforordningen på engelsk - General Data Protection Regulation - GDPR (pdf) Forskrifter. Forskrift om behandling av personopplysninger Ny lov om behandling av personopplysninger ble vedtatt 15.

til grunn at forordningens regler langt på vei tilsvarer reglene om informasjonssikkerhet som i dag finnes i personopplysningsloven § 13 og personopplysningsforskriften kapittel to.[10] Personopplysningsloven (GDPR) 5. desember 2017 Advokat/partner Håkon Knudsen Advokatfullmektig Silje Fagerhaug.

RELATERTE BØKER