Den krevende foreldrerollen

Den krevende foreldrerollen En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
9,55 MB
FILNAVN
Den krevende foreldrerollen.pdf
ISBN
1840867141256

BESKRIVELSE

Relasjonen mellom barnet og de nærmeste omsorgspersonene har stor betydning for barnets utvikling. Nettopp derfor er familien en potent arena for forebyggende psykisk helsearbeid. Av og til kan foreldrerollen bli utfordrende, men ved å gi familien god støtte kan man få til endringer som er avgjørende for hvordan livet til barnet eller ungdommen blir. Familiestøttende programmer, som de som presenteres i denne boken, har alle vist dokumentert effekt og er tilgjengelige i Norge. Programmene retter seg mot ulike målgrupper og benytter litt ulike metoder, men har til felles at de søker å: - styrke relasjonen mellom foreldre og barn - hjelpe foreldrene til å forstå barnas signaler - gi foreldre kunnskap og ferdigheter som fremmer god psykisk helse hos barna - styrke foreldrenes evne til å hjelpe barnet med å regulere følelser Boken er en av fire som drøfter intervensjoner rettet mot barn og unge. Bøkene tar for seg evidensbaserte metoder i et samfunnsperspektiv. I tillegg presenterer og drøfter bøkene ulike individ-, familie-, barnehage- og skolebaserte intervensjoner.

Foreldre og oppdragelse. Barnet og dets relasjonelle miljø.

- Her er ingen problemer hverken for små eller for store. SUMMARY:Den krevende foreldrerollen - Hammerfest DESCRIPTION:ET GRUNNKURS I FORELDREVEILEDNING\n\n \nMAGNE RAUNDALEN\nMagne Raundalen (f.1941) er spesialist i klinisk psykologi og internasjonalt anerkjent for sitt arbeid med barn\, unge og familier i krise- og krigssituasjoner. Den krevende foreldrerollen Gode foreldreferdigheter og positive relasjoner i familien beskytter barnet mot utvikling av psykisk lidelse, skriver Helene Eng og John Kjøbli i en ny bok. Den krevende foreldrerollen - familiestøttende intervensjoner for barn og unge. Forebygging.no (30.

RELATERTE BØKER