Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag : en introduksjon

Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag : en introduksjon - Marit Oppen, Bjørn Erik Mørk, Eirik Haus | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Marit Oppen, Bjørn Erik Mørk, Eirik Haus
DIMENSJON
4,80 MB
FILNAVN
Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag : en introduksjon.pdf
ISBN
8078707417118

BESKRIVELSE

Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag. En introduksjon gir leserne en innføring i metoder innenfor økonomiske og administrative fag. Det er lagt vekt på å belyse praktiske aspekter som det er viktig å ta hensyn til i de ulike fasene av en undersøkelse. For de kvantitative analysene rettes søkelyset særlig mot bruk av SPSS.Innledningsvis beskriver boken grunnleggende vitenskapsfilosofi og hvorfor kunnskap om metode er viktig, den redegjør for grunnleggende begreper og gir en overordnet beskrivelse av undersøkelsesprosessen. Deretter følger en gjennomgang av den kvantitative undersøkelsesprosessen, der det redegjøres for utvalg, operasjonalisering, datainnsamling og ulike former for analyse. Det legges størst vekt på de mest anvendte analysene innen fagfeltet, som gjennomsnitt, standardavvik, krysstabeller, korrelasjon, regresjon og eksperimenter. I den kvalitative delen redegjøres det for hva som kjennetegner kvalitativ metode, når det er hensiktsmessig å bruke observasjon, intervjuer og dokumentanalyser, ulike analyseformer, rapportering av funn og hvordan en kan vurdere kvaliteten på kvalitative undersøkelser. Boken avsluttes med en gjennomgang av sentrale etiske aspekter som det er viktig å ta hensyn til, når en skal gjennomføre en undersøkelse.Boken er skrevet for studenter på bachelornivå i økonomiske og administrative fag.

Den passer særlig godt for dem som ikke har metodekunnskap fra før. Forfatteren bruker et gjennomgående eksempel og presenterer teori og forklaringer på en lett tilgjengelig og pedagogisk måte. I dette emnet vil du få en introduksjon til vitenskapelige undersøkelser av virkeligheten, og et grunnlag for å kunne forstå og vurdere egne og andres vitenskapelige arbeider.

metoden En metode som kjennetegnes av at man prøver å kombinere kunnskap og vurderinger for å komme frem til en sannsynlig bilde av ... eStudie.no ble etablert i 2001 og er idag Norges ledende e-læringsportal innen merkantile fag på høyskole og universitetsnivå. Kvantitative og kvalitative metoder i merkantile fag en introduksjon Oppen, Marit - Mørk, Bjørn Erik - Haus, Eirik Heftet / 2020 / Bokmål Deltakerne analyserer selv problemstillinger ved hjelp av metodene som er gjennomgått på dag1 og dag 2.

RELATERTE BØKER