Mikroøkonomi

Mikroøkonomi - Robert G. Hansen | Inprintwriters.org lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Robert G. Hansen
DIMENSJON
4,55 MB
FILNAVN
Mikroøkonomi.pdf
ISBN
2851028875014

BESKRIVELSE

Nyttig hjelpemiddel til deg som studerer mikroøkonomi.Framstillingen er kortfattet, komprimert og rett på sak og passer særlig godt for deg som er på jakt etter en innføringstekst som supplerer pensumboken, og som oppsummerer viktige og sentrale sammenhenger i en nøktern og poengtert form.I mikroøkonomi er bruk av matematikk et viktig verktøy for å formulere modeller, og det avspeiles ofte i oppgaver som gis til eksamen. Derfor legges det i denne boken stor vekt på at de matematisk krevende delene i de ulike resonnementene gjennomgås grundig trinn for trinn, og det gis tydelige oppskrifter for hvordan ulike problemer kan løses. Innenfor hvert tema illustreres dette ved detaljerte regneeksempler.Som et supplement til boken er det også laget videoer for en rekke av de sentrale sammenhengene. Hver video tar for seg et avgrenset tema fra boken og konkretiserer modeller og resonnementer ved å vise hvordan typiske eksamensoppgaver kan løses. Videoene vil bli lagt ut på arbeidsbok.gyldendal.no/mikro, og det gis løpende henvisninger til disse i teksten.

Dette gjøres i lys av de rammebetingelsene disse aktørene står overfor, blant annet representert ved myndighetenes politikk. Emne - Mikroøkonomi - AE201615. course-details-portlet.

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen Karakter: Bokstavkarakterer Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter; Hjemmeeksamen: 100/100: 4 timer : Faglig innhold - 1.Introduksjon til mikroøkonomisk analyse 2 ... Mikroøkonomi tar opp sentrale begrep i samfunnsøkonomien som behov, konsumgoder og ressurser. Betydningen av knappe ressurser og dermed også alternativkostnader står helt sentralt i samfunnsøkonomien og vil bli viet spesiell oppmerksomhet. Emnet bygger på forkunnskaper i mikroøkonomi og matematikk som tilsvarer ECON1210 - Mikroøkonomi 1 og ECON1100 - Matematikk I.

RELATERTE BØKER