Innovasjoner i offentlig tjenesteyting

Innovasjoner i offentlig tjenesteyting - Ole Johan Andersen, Levi Gårseth-Nesbakk, Terese Bondas | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ole Johan Andersen, Levi Gårseth-Nesbakk, Terese Bondas
DIMENSJON
12,18 MB
FILNAVN
Innovasjoner i offentlig tjenesteyting.pdf
ISBN
4435817498011

BESKRIVELSE

Boka belyser ulike sider ved innovasjoner i offentlig tjenesteyting. Det er lagt vekt på at innovasjoner dreier seg om prosesser eller, metaforisk uttrykt, som vågale reiser gjennom ukjent farvann. Sett på den måten blir det viktig å analysere hvorfor man starter på en slik reise, hva som skjer underveis, og hvor man ender opp. Boka berører saker som har stått sentralt på den offentlige agendaen, f.eks. satsingen på hverdagsrehabilitering i eldreomsorgen, Terra-saken, iverksettingen av Samhandlingsreformen og foretakifisering av offentlig tjenesteytende virksomhet. Alle kontroversielle saker som settes under innovasjonslupen. Boka har en flerfaglig tilnærming, med bidragsytere fra økonomiske fagmiljøer, statsvitenskap/organisasjonsfag og profesjonsfag (helse/omsorg). Siden innovasjoner umiddelbart vekker positive assosiasjoner, og nærmest omtales som et gode i seg selv, går bidragsyterne slik virksomhet nærmere etter i sømmene, og viser risikoaspekter og utilsiktede effekter av innovasjoner. Boka retter seg inn mot alle som er interessert i offentlige tjenesteytende innovasjoner, og flerfagligheten vil ivareta kunnskapsbehovet til fagfolk innenfor ulike miljøer, så vel som brukere, tjenesteytere og politikere. Boka kan med fordel også leses av studenter innen relevante utdanninger.

Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788245015522 Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting - offentlig og privat (INTOP) skal bidra til utvikling av ny kunnskap om innovasjon i offentlig og privat tjenestesektor. Dette inkluderer forståelse av tjenesteinnovasjoners egenart, barrierer og drivkrefter for innovasjon, innovasjonsprosesser og effekter av tjenesteinnovasjoner. Kjøp Innovasjoner i offentlig tjenesteyting fra Bokklubber Boka belyser ulike sider ved innovasjoner i offentlig tjenesteyting.

Sommeren 2019 lyste Norges forskningsråd ut FoU-støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Pris: 473 kr. häftad, 2015.

RELATERTE BØKER