Psykisk helse

Psykisk helse Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
11,47 MB
FILNAVN
Psykisk helse.pdf
ISBN
7496003684189

BESKRIVELSE

Boken gir inspirasjon og presenterer effektiv nytenkning uten å skille lag med de grunnleggende verdiene i hjelpekunsten. Forfatterne demonstrerer en sterk evne til å eksperimentere med ny metodikk i klinisk praksis i hele behandlingslinjen fra stedet der borgerne bor til sykehusets klinikker. På en ambisiøs måte plasserer forfatterne mennesket i sentrum av vårt felles samfunnsprosjekt: Hvordan kan vi ta vare på hverandre og gjøre hverandre gode? Boken adresserer allmennmenneskelige temaer som universelle behov, identitetsdannelse, mening, håp og tro, sårbarheter, styrker og hva som fra vugge til grav gir det gode liv,. I tillegg introduseres leserne for innsikter i hvordan nærme seg uro, kriser og lidelse. Boka er en nyttig referansekilde som inspirerer til å dykke videre inn i disse temaene. Om forfatterne: Anne Brita Thorød (f. 1952) er førstelektor i psykisk helse-arbeid ved Universitetet i Agder, og cand.polit. i sosialt arbeid. Dagfinn Ulland (f.1950) er professor, dr.philos. ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder og FOU-leder ved Avdeling for barn og unges psykiske helse, SSHF.

Informasjon om korona og kommunens tiltak tirsdag 2. juni, kl 13:15 Søk om psykisk helsehjelp.

Aktivitetstilbud innen psykisk helse; Aktivitetstilbud ved Arna/Åsane aktivitetshus; Aktivitetstilbud ved Fredheim kurs- og aktivitetssenter; Aktivitetstilbudet på Treffstedet Fyllingsdalen; Behandling av pasienter med rus- og psykiske helseutfordringer; Bekymringsmelding ved mistanke om alvorlig psykisk sykdom Lokalt psykisk helse- og rusarbeid. Motiverende intervju (MI) Psykisk utviklingshemming.

RELATERTE BØKER