Statistikk og dataanalyse

Statistikk og dataanalyse - Njål Foldnes, Steffen Grønneberg, Gudmund Horn Hermansen | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Njål Foldnes, Steffen Grønneberg, Gudmund Horn Hermansen
DIMENSJON
11,96 MB
FILNAVN
Statistikk og dataanalyse.pdf
ISBN
1804592204383

BESKRIVELSE

Denne omfattende læreboken er skrevet for bachelorstudenter i samfunnsfag og økonomi. Den kan brukes som en innføring i statistikk, men den inneholder også grundigere partier som diskuterer viktige nyanser i forståelsen av inferens. Boken passer derfor også for masterstudenter som vil unngå de mange misforståelsene som florerer omkring begrep som konfidensintervall, hypotesetesting og p-verdier. Under selve boken finner du korrigeringer og tilleggsressurser til utgivelsen.Statistikk og dataanalyse. En moderne innføring er organisert i seks deler. Introduksjon.Vi diskuterer grunnbegreper som populasjon, utvalg og tilfeldighet, samt noen viktige typer undersøkelser og computerens rolle i faget. Beskrivende analyse. Her ser vi på hvordan utvalg kan samles inn, og hvordan vi kan oppsummere dataene vi har i utvalget, ved hjelp av tall og grafer. Sannsynlighetsteori er broen mellom del 2 og del 4, det er denne som gjør det mulig å generalisere til populasjonen (inferens) på bakgrunn av et enkelt utvalg. Inferens. Her er de to hovedtemaene estimering og hypotesetesting. Disse begrepene forklares grundig og inngående fra et overordnet perspektiv. Praktisk inferens. Her ser vi på inferensprosedyrer for blant annet gjennomsnitt og andel i mindre utvalg. Inferens for samvariasjon. Regresjon er det mest brukte og fleksible verktøyet i statistisk analyse. Inneholder en grundig presentasjon av inferens for enkel regresjon.Verden blir stadig mer kvantitativ - det samles inn mer og mer digitalisert informasjon. Denne informasjonen blir brukt blant annet til å analysere sammenhenger og trender, og er viktig informasjon til politikere og andre beslutningstakere. Etterspørselen etter fagfolk som kan analysere og tolke all denne kvantitative informasjonen, øker innen alle samfunnsområder og innen alle vitenskapsgrener.I denne boken lærer studentene om hvordan de kan analysere tall og data, og hvordan de kan bruke denne kunnskapen i fagene sine, og til å gjøre bedre vurderinger generelt.Forfatterne underviser i statistikk og vet at mange studenter har et anstrengt forhold til tall og matematikk. I denne boken kreves det derfor ingen ekstreme forkunnskaper i matematikk, og det legges vekt på tenkning og forståelse.

Omfanget kan tilpasses et kurs med 6 til 9 studiepoeng. Boken gir en grundig, men padagogisk og lettfattelig innføring i statistikk og dataanalyse uten Klikk Alternativer på fanen Fil, og klikk deretter fanen Tillegg..

Boken gir en grundig, men padagogisk og lettfattelig innføring i statistikk og dataanalyse uten Klikk Alternativer på fanen Fil, og klikk deretter fanen Tillegg.. Hvis du bruker Excel 2007, klikker du på Microsoft Office-knappen, og deretter klikker du Alternativer for Excel.

RELATERTE BØKER