Nukleærmedisin

Nukleærmedisin - Kjell Rootwelt | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Kjell Rootwelt
DIMENSJON
10,74 MB
FILNAVN
Nukleærmedisin.pdf
ISBN
8110741093931

BESKRIVELSE

Nukleærmedisin er gjennomrevidert og betydelig utvidet i forhold til første utgave som kom i 1995. Nukleærmedisinsk diagnostikk og terapi beskrives med systematisk angivelse av indikasjoner, kontraindikasjoner, fremgangsmåte, bivirkninger, tidsramme, omkostninger, strålebelastning, normalfunn, patologiske forandringer, feilkilder, metodenes totale utsagnskraft, samt alternative metoder og terapiformer. Positron emisjonstomografi (PET), som er en ny teknikk i Norge, har fått en grundig omtale. Boken inneholder også en generell del med hovedvekt påstrålebiologi og strålevern.Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter og leger som henviser pasienter til nukleærmedisinske undersøkelser og behandling, men den vil også være av nytte for teknisk personale ved nukleærmedisinske avdelinger og i undervisningen av radiograf- og bioingeniørstudenter.

Nukleærmedisin anvender tracerprinsippet: Når en bruker bare spormengder av et merket substans (engelsk tracer) kan en måle eller avbilde metabolske prosesser uten å påvirke dem. Hensikten er å fremstille og avbilde metabolske prosesser (engelsk functional ... Som nukleærmedisiner er du lege med spesialisering på det medisinske fagfeltet nukleærmedisin.

Undersøkelsene utføres i 3. etasje ... Nukleærmedisin er en seksjon under radiologisk avdeling i Tønsberg.

RELATERTE BØKER