Pasient- og brukerrettighetsloven

Pasient- og brukerrettighetsloven - Aslak Syse | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Aslak Syse
DIMENSJON
8,11 MB
FILNAVN
Pasient- og brukerrettighetsloven.pdf
ISBN
2358329520440

BESKRIVELSE

Denne kommentarutgaven gir en praktisk og inngående veiledning til lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter. Det har skjedd vesentlige endringer siden forrige utgave i 2009. Disse endringene har ført til en omfattende revisjon av boken, som også trekker inn relevante endringer i forskrifter og tilliggende lover. Loven er helt sentral for å kunne fastlegge pasienters rettsstilling og rettigheter, og den pålegger helsepersonell plikter for å sikre oppfyllelsen av disse. Også foreldre og andre nære pårørende får sine rettigheter fastlagt i loven. Pasienter, brukere, helsepersonell og pårørende er derfor bokas primære målgruppe, men den er også nødvendig for administratorer i helsesektoren, studenter, advokater og andre som arbeider med helserettslige spørsmål. Boka er forsynt med registre som gjør den til en hendig oppslagsbok.

Lars Sandlie/Høgskolen i Lillehammer (CC BY-SA) Sist oppdatert 03.03.2017 Bruk innhold. Pasient- og brukerrettighetsloven regulerer pasientens og brukerens rett til medvirkning og pasientens og brukerens rett til informasjon. Pasient- og brukerrettighetsloven slår fast at en pasient skal ha den informasjonen som er nødvendig for å forstå sin helsetilstand, hva helsehjelpen innebærer og mulige risikoer og bivirkninger av helsehjelpen. Midlertidig forskrift om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv.

9, og helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv., regulert i pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A. Du kan ha rett til å få dekket ulike behandlinger, medisiner og utstyr dersom du er syk.

RELATERTE BØKER