Arbeidsinkludering

Arbeidsinkludering En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
4,61 MB
FILNAVN
Arbeidsinkludering.pdf
ISBN
8861839706229

BESKRIVELSE

Boken summerer opp og gir perspektiver på svært mange av de innholdsutfordringene vi står overfor når det gjelder arbeidsinkludering av grupper med bistandsbehov.Arbeidsinkludering kan bidra til en mer reflektert praksis «ute i felten», i møtet med de brukerne som tjenestene er til for. Her er det ofte tunge skjønnsvurderinger og vanskelige menneskelige avveininger som dominerer, og som krever et reflektert forhold til egen rolle og til hvilken større sammenheng en inngår i. Noen sentrale begreper i boka er:InkluderingsstrategierFordeling av velferdstjenesterArbeidsevnevurderingeerBruk av skjønnDen norske arbeidslinjaBoken gir bidrag til utviklingen av en ny faglig plattform og bedre forståelse på tvers av gamle fag- og profesjonsgrenser.

Byrådet har vedtatt at arbeidet med praksisplasser skal sentraliseres til den nye avdelingen. Det betyr at alle som ønsker eller vil tilby språk- og arbeidstrening på kommunale arbeidsplasser må gå gjennom Arbeidsinkludering. Forside Publikasjoner Arbeidsinkludering og arbeidsgivere.

Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering. Arbeidsinkludering Med arbeidsgiverne på laget EMNEORD: Arbeidsinkludering Nedsatt arbeidsevne Arbeidsrettet tiltak Samfunnsansvar NAV VERSJON 1.0 FORFATTER(E) Roland Mandal, Trude Midtgård og Siri Mordal DATO 2019-04-29 OPPDRAGSGIVER(E) OPPDRAGSGIVERS REF. Arbeids- og veiferdsdirektoratet Niels Wulfsberg PROSJEKTNR ANTALL SIDER OG VEDLEGG ... Sens Arbeidsinkludering AS er leverandør av de forhåndsgodkjente arbeidsrettede tiltakene AFT og VTA.

RELATERTE BØKER