Straffegjennomføring

Straffegjennomføring - Birgitte Langset Storvik | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Birgitte Langset Storvik
DIMENSJON
11,80 MB
FILNAVN
Straffegjennomføring.pdf
ISBN
9957757746947

BESKRIVELSE

Straffegjennomføring inneholder en oversikt over bestemmelsene i straffegjennomføringsloven, sett i sammenheng med tilhørende forskrifter, retningslinjer, rundskriv og annet regelverk som er relevant ved straffegjennomføring. Forfatteren redegjør også kort for bestemmelser i straffeprosessloven som gjelder varetektsfengsling, innkalling til straffegjennomføring og soningsutsettelse, samt bestemmelser i straffeloven om idømmelse av samfunnsstraff, forvaring, ungdomsstraff, program mot ruspåvirket kjøring og narkotikaprogram med domstolskontroll. Gjennom hele boken henviser forfatteren til relevant rettspraksis og uttalelser fra Sivilombudsmannen. Boken inneholder også en rekke praktiske eksempler.Straffegjennomføring er i første rekke skrevet som en lærebok for aspirantene ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, fengselsbetjentutdanningen. Den er også relevant for ansatte i kriminalomsorgen. Videre er den nyttig for politi, dommere, advokater og alle andre som ønsker å få en generell innføring i straffegjennomføringsrett.Boken er oppdatert per 1. august 2017.

mars. 2020 kan Kriminalomsorgen fastsette at den som prøveløslates skal være underlagt elektroniske kontrolltiltak. STRAFFEGJENNOMFØRING? Alders og uførepensjon Alders- og uføretrygd stanses fra og med 3.

Etter beslutning av kriminalomsorgen kan domfelte som er dømt til ubetinget fengselsstraff, gjennomføre straffen i en annen stat som Norge har inngått avtale med. Domfelte som gjennomfører straff i en annen stat etter første ledd, ... Det er Lov om gjennomføringsav straff - straffegjennomføringsloven - som regulerer og legger rammene for hvordan straff skal gjennomføres både i og utenfor fengsel.

RELATERTE BØKER