Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis

Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - Bjørg Fallang, Bennedichte C. Rappana Olsen, Kari Oppsahl, Sissel Seim, Oddbjørg Skjær Ulvik, Ingvil Øien, Sigrid Østensjø | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Bjørg Fallang, Bennedichte C. Rappana Olsen, Kari Oppsahl, Sissel Seim, Oddbjørg Skjær Ulvik, Ingvil Øien, Sigrid Østensjø
DIMENSJON
5,95 MB
FILNAVN
Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis.pdf
ISBN
1903946123045

BESKRIVELSE

Alle barn har rett til å bli informert og hørt i alle forhold som vedrører dem. Det er en utfordring for profesjonsutøvere å utvikle samarbeid som gir rom for barns deltakelse. Med utgangspunkt i hverdagslivet til barn, unge mennesker med en fysisk funksjonsnedsettelse og barn som er i kontakt med barneverntjenesten, presenterer forfatterne begrunnelser og prinsipper for profesjonelle samtaler med barn forankret i deres hverdagsliv. De viser også hvordan feltarbeid på hverdagslige arenaer kan gi barn og profesjonsutøver et godt fundament for samarbeid. Profesjonsutøveres deltakelse i barns liv må samordnes og innordnes i barnets hverdagsliv med dets aktiviteter og relasjoner. Boka bygger på det tverrfaglige forskningsprosjektet «Snakk med oss». Profesjonsutøvelse og barns deltakelse gjennomført ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forfatterne presenterer analyser forankret i et sosiokulturelt perspektiv og i barns rett til deltakelse. De har et bredt empirisk materiale som består av profesjonelle samtaler med barn, feltarbeid med barn og profesjonsutøvere samt intervjuer med barn, foreldre og profesjonsutøvere. En sentral diskusjon er hvordan denne måten å skape kunnskap kan inngå som et fundament i en kunnskapsbasert, profesjonell praksis.

En sentral diskusjon er hvordan denne måten å skape kunnskap kan inngå som et fundament i en kunnskapsbasert, profesjonell praksis. Barn, hverdagsliv og velferdsstatens profesjonelle praksiser Det nordiske tidsskriftet Barn planlegger et temanummer om barn, hverdagsliv og velferdsstatens profesjonelle praksiser. Barn i Norden lever sine liv på tvers av institusjoner og sosiale arenaer, som familie, barnehage, skole, og fritidsaktiviteter. Barns deltakelse og profesjonell praksis: fra oppskrifter til utforskende spørsmål.

Barn og unges rett til å bli hørt, til deltakelse underveis i prosessen, til medvirkning og deltakelse, når de er i kontakt med profesjonelle utøvere, er et sentralt tema (Qvortrup, 2010). Forskningsområdene omfatter forskning rettet mot sosial deltakelse og samhandling i profesjonell praksis og knyttet til frivillighet og sivilsamfunn: Mestring av utfordringer i funksjon og helse, selvbestemmelse og innflytelse i hverdagsliv, betydningen av medvirkning i innovasjon, for eksempel velferdsteknologi og frivillighet, samt betydningen av tilhørighet til nærmiljø og samfunn. Fem barn har fortalt om sine erfaringer med å delta i barnevernets arbeid under den første omsorgsovertakelsen. De syntes at voksne de hadde hatt kontakt med brukte mange vanskelige ord, de følte seg alene og de savnet en fortrolig å snakke med.

RELATERTE BØKER