Når krisen rammer barn og unge

Når krisen rammer barn og unge - Renate Grønvold Bugge | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Renate Grønvold Bugge
DIMENSJON
3,48 MB
FILNAVN
Når krisen rammer barn og unge.pdf
ISBN
2474781558501

BESKRIVELSE

Når krisen rammer barn og unge er en fagbok for mennesker som i kraft av sin profesjon, rolle og stilling møter barn og unge som opplever kriser og ulykker.Viktige tema som tas opp er: barn og unges vanlige reaksjoner ved alvorlige hendelser; organisering av støttearbeidet når katastrofer, storulykker og dagliglivets ulykker rammer barn og unge; oppfølging av barn og unge i tiden etter krisen; samspillet mellom ulike aktører når alvorlige hendelser rammer barn og unge; lover, regelverk og rammer som regulerer ansvar og forpliktelser i forbindelse med større kriser og dagliglivets ulykker; aktuelle kompetansehevingstiltak for personell som kan forventes å møte barn og unge i krisesituasjoner.Målgruppen for boken er studenter innen helse- og sosialfag, lærerutdanninger på høgskoler og universiteter, yrkesgrupper innen helse- og sosialfagene, pedagogisk personell i barnehage, grunnskole og videregående skole, polititjenestemenn, medarbeidere i kirke og diakoni, fritidsledere og engasjerte foreldre.

Utgitt: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2012 Lengde: 09 t. 27 min.

og Schultz, J.-H. Krisepedagogikk. Når krisen rammer barn og unge er en fagbok for mennesker som i kraft av sin profesjon, rolle og stilling møter barn og unge som opplever kriser og ulykker.

RELATERTE BØKER