Grammatikken i bruk

Grammatikken i bruk - Harald Morten Iversen, Hildegunn Otnes, Marit Skarbø Solem | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Harald Morten Iversen, Hildegunn Otnes, Marit Skarbø Solem
DIMENSJON
9,91 MB
FILNAVN
Grammatikken i bruk.pdf
ISBN
8241875488960

BESKRIVELSE

Grammatikken i bruk begynner med språket slik det brukes i ulike sammenhenger og utleder grammatisk kunnskap derfra. Slik står boka for et funksjonelt syn på grammatikkdidaktikk. En tradisjonell oversikt over det grammatiske systemet, med ordklasser, bøyningsformer, setningsledd m.m., finnes dessuten i en oppslagsdel bak i boka.Forfatterne av denne boka viser hvordan grammatikk kan integreres i ulike norskfaglige emner som muntligopplæring, lese- og skriveopplæring, norsk som andrespråk og forskjellige typer tekstskaping. Hvert kapittel avsluttes med en grammatikkdidaktisk del med oppgaver som er relevante både for studenter og elever. Boka har også et eget kapittel med tekster til analyse der leserne kan prøve sine grammatikk-kunnskaper i en tekstlig sammenheng.Grammatikken i bruk kom ut første gang i 2004. Denne nye utgaven er oppdatert i tråd med Fagfornyelsen og har blant annet en rekke nye tekstoppgaver.

Slik står boka for et funksjonelt syn på grammatikkdidaktikk. En tradisjonell oversikt over det grammatiske systemet, med ordklasser, bøyningsformer, setningsledd m.m., finnes dessuten i en oppslagsdel bak i boka. Grammatikken i bruk er nyskapende fordi den i stedet begynner med språket slik det brukes i ulike sammenhenger og utleder grammatisk kunnskap derfra.

Dette synet finner man i skolens og lærerutdanningens læreplaner, og det danner utgangspunktet for Grammatikken i bruk.. De fleste lærebøker i grammatikk vektlegger hvordan språket er bygd opp som system, og i mindre grad hva man kan bruke språket til. Bruk av modale hjelpeverb Modale hjelpeverb som står sammen et annet verb, forteller noe om hvordan subjektet i setningen forholder seg til det som gjøres (hovedverbet).

RELATERTE BØKER