Interkulturell pedagogikk som motkraft

Interkulturell pedagogikk som motkraft lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,12 MB
FILNAVN
Interkulturell pedagogikk som motkraft.pdf
ISBN
8325474379889

BESKRIVELSE

I en fragmentert flerkulturell verden har pedagogikk en spesiell oppgave. Pedagogikk kan bidra til at mennesker ser hva som er meningsfullt i livet, og hvordan de kan delta konstruktivt i fellesskapet. Hovedbudskapet i denne boken er at interkulturell pedagogikk må være en motkraft til en monokulturell praksis i skole og i barnehage. Intensjonen er å bidra til å endre udemokratiske praksiser som assimilering, segregering og radikalisering. Gjennom teoretiske perspektiver og praktiske eksempler søker denne antologien å drøfte verdier som er grunnleggende i all pedagogisk virksomhet: likeverd, subjektivering, intersubjektivitet, dialog og inkludering. Interkulturell pedagogikk kan derfor bidra til å sette et kritisk søkelys på menneskets eksistensmuligheter og til å hjelpe barn og unge til å se seg selv som unike mennesker som kan bidra til konstruktive forandringer i verden. Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis kan muligens symboliseres gjennom bildet av en blomstereng slik forsiden viser. Blomstene representerer det gode og vakre i menneskelig mangfold. Hageeiere bruker disse blomstene for å slippe å klippe plenen. Overført til vår sammenheng minner blomsterengen oss om verdien av å ta vare på det menneskelige mangfoldet for å motarbeide standardisering med ekskluderende konsekvenser. Det interkulturelle pedagogiske perspektivet legger dermed et stort ansvar på pedagoger for å endre en monokulturell praksis. Frédérique Brossard Børhaug er førsteamanuensis i pedagogikk ved NLA Høgskolen. Som sitt spesialfelt har hun interkulturell pedagogikk, med et særlig fokus på antirasistisk pedagogikk (doktoravhandling), kapabilitetstilnærmingen (The Human Development and Capability Approach), Gert Biestas tenkning om subjektet og Emmanuel Lévinas etikk. Hun arbeider også med bruk av etiske dilemmaer i interkulturell undervisning og den didaktiske metoden Values and Knowledge Education. Ingrid Helleve er professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Hun underviser studenter på PPU, Lektorprogrammet og Veilederstudiet. Helleve har jobbet som lærer og rektor på to skoler før hun ble lærerutdanner. I tillegg til mangfold er Helleve også engasjert i forskningsområder som IKT og læring, utdanningsprofesjonalitet for lærere og lærerutdannere og vurdering. Hun er medredaktør for bøkene Førstereisen og Den digitale lærergenerasjonen.

Finn din pensumbok. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON (årsstudium).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 2 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 45 relaterte studier, og det finnes 2 relaterte yrker til utdanningen INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON (årsstudium). Når vi møter kulturer som har andre normer og verdier, trenger vi kunnskap om dette for å unngå misforståelser.

Verdirefleksjon i pedagogisk arbeid mot frykt i et samfunn preget av kulturelt og religiøst mangfold. I Espen Schjetne og Thor-André Skrefsrud Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis kan muligens symboliseres gjennom bildet av en blomstereng slik forsiden viser.

RELATERTE BØKER