Innføring i barnerett for sosialarbeidere

Innføring i barnerett for sosialarbeidere - Ragnhild Collin-Hansen | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Ragnhild Collin-Hansen
DIMENSJON
10,98 MB
FILNAVN
Innføring i barnerett for sosialarbeidere.pdf
ISBN
2417360805403

BESKRIVELSE

«Innføring i barnerett for sosialarbeidere» handler om barns rettsforhold til sine foreldre og til det offentlige oppvekst- og hjelpeapparatet. Boken er skrevet som en innføringsbok i rettslære for barnevernspedagog- og sosionomstudenter ved universiteter og høyskoler og har som mål å gi kunnskap som er relevant for fremtidig arbeid med utsatte barn og unge og deres foreldre og hjelpere.Kunnskap om barns og unges rettigheter, om rettsforholdet mellom barn og foreldre og om de spesielle tiltakene for barn i utsatte livssituasjoner er nødvendig for å utnytte det handlingsrommet regelverket gir til å finne gode løsninger for barn og unge som trenger hjelp.Boken kan leses uten forkunnskaper i juss og starter med en innføring i juridisk tenkning og barnets rettsstilling generelt. Forfatteren har lagt vekt på å gi en pedagogisk og samlet fremstilling av det regelverket som både barnevernspedagoger og sosionomer bruker i sitt arbeid med barn og deres foreldre.Ragnhild Collin-Hansen er pensjonist. Hun har arbeidet som høgskolelektor i rettslære ved sosionomutdanningen ved Sosialhøgskolen i Trondheim og som førsteamanuensis i juridiske emner ved barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

ISBN 9788215011783, 2007 ... Innføring i barnerett for sosialarbeidere. Ragnhild Collin-Hansen.

Vi velger ut de beste krimbøkene og sender de hjem til deg — portofritt over kr 299,-! Unike medlemstilbud! - Innføring i barnerett for sosialarbeidere - Sosiologisk tenkemåte. En introduksjon for helse- og sosialarbeidere: - Atferdsproblemer: innføring i pedagogisk analyse - Perspektiver på psykisk lidelse: å forstå, beskrive og behandle - Hygiene og miljø Bilde 3:-Hyper : en beretning om uro - Organisasjoner som begeistrer: appreciative inquiry Andenæs, Mads og Ida Andenæs Galtung.

RELATERTE BØKER