Sikkerhet og fysisk maktanvendelse i kriminalomsorgen

Sikkerhet og fysisk maktanvendelse i kriminalomsorgen - Dag Sandham | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Dag Sandham
DIMENSJON
6,3 MB
FILNAVN
Sikkerhet og fysisk maktanvendelse i kriminalomsorgen.pdf
ISBN
4527682626441

BESKRIVELSE

Denne boka gir en teoretisk og praktisk innføring i sikkerhetstiltak og bruk av makt i kriminalomsorgen. Boka er todelt: Første del er en innføring i det teoretiske rammeverket for bruk av makt, og andre delviser praktiske øvelser i tekst og illustrasjoner gjennom seks moduler. Boka er skrevet for elever på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og for instruktører og elever i andre deler av Kriminalomsorgen der det gis opplæring i sikkerhet og bruk av makt. Dag Sandham har 17 års erfaring fra kriminalomsorgen, fra fengsler og fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS). Han har mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Totalt fikk 102 innsatte på høy sikkerhet og 224 på lavere sikkerhet fremskutt løslatelse. KRUS ønsker med dette kurset å tilføre deltakerne kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til undervisning i samhandlingsøvelser i "fysisk maktanvendelse". Kompetansen skal brukes i undervisningssammenheng og øvelser ved opplæringsfengsler og andre enheter i kriminalomsorgen. Sikkerhet og fysisk maktanvendelse i kriminalomsorgen av Dag Sandham heftet, 2017, Norsk (bokmål), ISBN 9788241207495.

Denne er inngått mellom KDI og de sentrale partene. Tilpasningsavtalen inneholder nærmere regulering og lokal tilpasning […] •Sikkerhet •Jus •Miljøarbeid og tilbakeføring •Fysisk maktanvendelse 2.

RELATERTE BØKER