Innføring i trygderett

Innføring i trygderett - Asbjørn Kjønstad, Imran Haider | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Asbjørn Kjønstad, Imran Haider
DIMENSJON
12,9 MB
FILNAVN
Innføring i trygderett.pdf
ISBN
2945094268530

BESKRIVELSE

Denne boka gir en grundig og lettfattelig innføring i hovedlinjene i norsk trygderett. Etter en kort historisk innledning og presentasjon av grunnbegrepene, behandles rettskilde- og rettssikkerhetsspørsmålene i trygderetten. Deretter gjøres det rede for hvordan folketrygdens ytelser dekker utgifter til livsopphold. Dette inkluderer reglene om sykepenger, foreldrepenger, dagpenger under arbeidsløshet, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, overgangsstønader og pensjoner, som skal gi økonomisk sikkerhet ved bortfall av arbeidsinntekt og tap av forsørger. Videre drøftes forholdet til pensjoner utenfor folketrygden, samordning av pensjoner, reglene om yrkesskader og forholdet til erstatning, privat forsikring og sosiale tjenester. Boka tar sikte på å gi forståelse for trygderettens samspill med andre regler og folketrygdens funksjon samfunnet. Siden forrige utgave ble publisert i 2009, har det skjedd en rekke endringer i lovverket. Boka er derfor oppdatert med gjeldende lover, forskrifter og praksis. Boka er først og fremst en lærebok for jusstudenter, men kan også være relevant for studenter innenfor helse- og sosialfag. For praktikere med behov for en oversiktlig, oppdatert, grundig og lett tilgjengelig fremstilling av norsk trygderett kan boka være et nyttig verktøy.

Innføring i trygderett: basert på NAV-reformen og nye regler om arbeidsavkl ... Innføring i trygderett basert på NAV-reformen og nye regler om arbeidsavklaringspenger og alderspensjon Asbjørn Kjønstad. Innbundet Bokmål Skip to the end of the images gallery .

Innbinding: Innbundet ... Helse- og trygderett. Hovedkursene innen dette fagområdet er «Det årlige helserettskurset» og «Det årlige trygderettskurset».

RELATERTE BØKER