Praksislæreren

Praksislæreren - Vivi Nilssen | Inprintwriters.org Vi er glade for å presentere boken One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium, skrevet av Mauro Bonazzi. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF, TXT, FB2 eller ethvert annet format som er mulig på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Vivi Nilssen
DIMENSJON
11,85 MB
FILNAVN
Praksislæreren.pdf
ISBN
9211561482981

BESKRIVELSE

Hvem er praksislæreren? I denne boka får vi innblikk i hvordan praksislæreren selv oppfatter og utøver rollen sin. Praksis er en viktig del av lærerutdanningen. Det er her studentene skal integrere kunnskaper i fag, fagdidaktikk og pedagogikk til meningsfylt undervisning for elevene. Det er her de skal begrunne sine valg og handlinger knyttet til planlegging og gjennomføring av undervisning. I praksisfeltet skal de gjøre erfaringer som bidrar til utvikling og forståelse av det å bli lærer. I disse prosessene er det praksislærer som er tett på studentene og har ansvar for å veilede dem. Boka har praksislærerens perspektiv, og med støtte i fortellinger, eksempler og sitater kommer stemmene til både erfarne og ferske praksisslærere frem. Også stemmene til lærerstudentene har en tydelig plass. Slik vil både lærerstudenter og praksislærere kunne kjenne seg igjen og bedre kunne forstå forholdet mellom veiledning og praksisopplæring. Andreutgaven av boka er revidert i samsvar med endringer i lærerutdanningen etter innføringen av femårig grunnskolelærerutdanning som masterstudium. I tillegg er boka oppdatert med ny kunnskap og ny litteratur. Boka er først og fremst skrevet for praksislærere i grunnskolelærerutdanningene. Andre målgrupper er rektorer og lærere ved praksisskoler. Boka bør også være interessant for lærerstudenter og lærerutdannere ved høyskoler og universiteter. ________________ «Mange spørsmål og eksempelfortellinger gjør det lett å kjenne seg igjen og se at denne boka «gjelder meg», og bokas struktur og innhold gjør den praktisk og egnet som oppslagsbok.» Anne Rita Feet, Bedre skole nr. 3-2018.

Sara merker at den ene praksisstudenten, Per, virket litt fjern da de møttes på morgenen. Hun vet at han sjekket inn seint på studentkroa i går. Arbeidskrav til studentene Studentene skal til begynnelsen av hver praksisperiode skrive et refleksjonsnotat (leveres praksislærer første dag i praksis). praksislæreren, i samråd med faglærer og studieleder, er kommet fram til.

Boken gir deg både en innføring i ulike teorier om veiledning og andre relevante praktiske redskaper du kan bruke nå du veileder lærerstudenter. Universitetsforlaget utvikler og utgir faglitteratur av høy kvalitet. Forlaget har en ledende posisjon, og våre forfattere er blant landets fremste på sine fagfelt. Praksislærere og høgskolelærere har ulike oppgaver, men et felles mandat i å medvirke til at studenter får en «integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert barnehagelærerutdanning med høy faglig kvalitet» (KD, 2012, s.

RELATERTE BØKER