Evaluering

Evaluering - Sidsel Sverdrup | Inprintwriters.org En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
Sidsel Sverdrup
DIMENSJON
6,23 MB
FILNAVN
Evaluering.pdf
ISBN
6882194545107

BESKRIVELSE

Boken viser hva evalueringer er, og hvordan feltet de senere årene har blitt vesentlig utvidet og åpnet for nye tenkemåter. Anvendt samfunnsforskning tar sikte på å beskrive, forstå og analysere ulike fenomener. Gjennom evalueringer er man opptatt av det samme, men i tillegg forsøker man å vurdere om et tiltak på et gitt område har ført til endringer som har vært store nok, raske nok, verdt de økonomiske investeringene som ble gjort, verdt tiden som ble brukt eller innsatsen som ble lagt ned. På bakgrunn av dette kan man gi råd og veiledning om veien videre. Søkelyset rettes spesielt mot hvordan faget har fått tilført en betydelig bredde i tilnærminger som beveger seg langt fra de opprinnelige studienes fokus på et tiltaks virkninger. Sentrale stikkord i så måte er fordel, verdi, betydning og.effektivitet. Praktisk bruk av evalueringstilnærminger og evalueringsmodeller blir illustrert med en rekke eksempler fra helse- og sosialfeltet.

Regelverket er ikkje til hinder for at ein bruker ei slik type evaluering aleine både for vurdering av kvalitative og kvantitative tildelingskriterium (t.d. løysingsforslag og pris). Her finner du evalueringsrapporter og noe informasjon om hvordan de er fulgt opp. evaluering av Samhandlingsreformen.

Evaluering bør prioriterast når det er snakk om: utprøving av nye tiltak Evaluering av Kunnskapsløftet. Hvordan har Kunnskapsløftet endret skolen og henger resultatene sammen med intensjonene? Dette er spørsmål som ulike forskningsmiljøer har svart på gjennom en evaluering av Kunnskapsløftet. Evaluering av pakkeforløp for psykisk helse og rus.

RELATERTE BØKER