Meistring og myndiggjering

Meistring og myndiggjering lese boken om One Day Creatures. Grekerne og tilværelsens mysterium rett i nettleseren din. Last ned boken One Day Creatures. Grekerne og mysteriet om tilværelsen i PDF-, TXT-, FB2-format på smarttelefonen din. Og mye mer på inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,61 MB
FILNAVN
Meistring og myndiggjering.pdf
ISBN
9542742893140

BESKRIVELSE

. Korleis kan ein vere "myndig" pasient når ein er sjuk og avhengig av sine hjelparar? . Kan den individretta meistringa og myndiggjeringa også bli skalkeskjul for offentleg ansvarsfråskriving? Eit viktig føremål med denne boka er å drøfte slike spørsmål og gi ei fleirfagleg innføring i kva meistring og myndiggjering inneber for fagfolks måte å tenkje og handle på.Meistring, myndiggjering og brukarmedverknad er ord som flittig blir brukte i helse- og sosialsektoren, både i politikken og blant fagfolk. Dei handlar om at pasientar, brukarar og pårørande skal kunne ta i bruk ressursane sine, og vere aktive deltakarar i eiga behandling, og ha medbestemming når det gjeld tenester og omsorg som vert ytt dei. Sjølv om ein legg større vekt på informasjon enn nokon gong, er mangel på informasjon framleis ein vesentleg klagegrunn. Den berande ideen er at dersom meistring og myndiggjering skal bli noko meir enn retorikk, må hjelpearbeidet i helse og sosialsektoren legge større vekt på ein kommunikativ praksis, og ikkje berre reindyrke ei tradisjonell instrumentell tilnærming.

Abstract COPD affects increasing numbers. In recent years there has been increasing focus on the Meistring og myndiggjering Språk: Norsk (Nynorsk) Emne: sosial Materialtype: artikler Kilde for metadata: NO-TrBIB (990711962934702202) ... Meistring og myndiggjering (Heftet) av forfatter Tor-Johan Ekeland.

Helse- og sosialarbeidaren må ha kompetanse og innsikt i strukturelle og kontekstuelle tilhøve. Masterstudiet gir deg kunnskap om korleis du som helse- og sosialarbeidar kan hjelpe brukarar til å meistre oppgåver og ansvar i ulike tilstandar og livsfasar. Gjennom studiet av brukarretta kommunikasjon og informasjonsarbeid, tverrprofesjonelt samarbeid og relasjonsorientert klinisk arbeid, lærer du kva som ligg til grunn for læring, meistring og myndiggjering (empowerment). Kjøp 'Meistring og myndiggjering, reform eller retorikk?' av Tor-Johan Ekeland fra Norges raskeste nettbokhandel.

RELATERTE BØKER