Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar

Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
8,94 MB
FILNAVN
Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar.pdf
ISBN
4959033275054

BESKRIVELSE

I «Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar» set forfattarane fokus på kvalitet og effektivitet i ulike delar av helse- og omsorgssektoren. Dei syner kor kompleks sektoren er, og ser nærare på fenomenet samhandling og vilkåra for god samhandling.Helse og omsorgssektoren vedkjem og engasjerer oss alle. Den blir gjerne sett på som kjernen i velferdsstaten, eit felt der innbyggarane har krav på gode tenester. Men i dag går nesten kvar femte krone som blir brukt i statleg eller kommunal sektor til helsestellet. Sjølv om behova er store, er det også grenser for ressurstilgangen. Dette er bakgrunnen for at organisering og samhandling er sentrale tema kvar gong det er snakk om helsesektoren.Boka vender seg til 3. års bachelorstudentar og masterstudentar innan helse- og sosialfag. Den vil også vere svært nyttig for praktikarar som trenger ei djupare forståing for fenomenet samhandling, og kva som skal til for å få til god samhandling i eigen organisasjon.Oddbjørn Bukve er professor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.Gro Kvåle er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.«Boken stiller et bredt spekter av spørsmål som medfører at vi som leser får et helhetlig bilde både av situasjonen for koordinering og samhandling i helseorganisasjoner, og av hva som skal til for å bedre den. Boken viser at det ikke er noen enkel vei til forbedringer, men den går inn i aktuelle case og analyserer konkrete forbedringsprosjekter, som faktisk viser til løsninger på utfordringene slike organisasjoner møter. Dette er bokens sterke side og gjør den til en god bok å lese og den bør appellere til et nokså bredt publikum. Både ledere og medarbeidere i helseorganisasjoner, samt studenter, bør kunne finne tema som er interessante her.»Marit K. Helgesen i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 1/2017

OM prosjektet. Noen av problemstillingene er: Det er utarbeidet samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og kommunene, samt at det, sammen med Oslo kommune, er utviklet en viktig arena for samhandling - samhandlingsarene Aker.

Lillemoen (Red.), Verdi og verdighet : etikk i praksis (s. 89-119).

RELATERTE BØKER