Barns læring om språk og gjennom språk

Barns læring om språk og gjennom språk En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om tilværelsen PDF, TXT, FB2. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet om eksistensen ePUB. En dag skapninger. Grekerne og mysteriet med MOBI-eksistensen. Boken ble skrevet i 2020. Se etter en One Day Creatures-bok. Grekerne og mysteriet om tilværelsen videre inprintwriters.org.

INFORMASJON

FORFATTER
DIMENSJON
10,84 MB
FILNAVN
Barns læring om språk og gjennom språk.pdf
ISBN
6902899632124

BESKRIVELSE

Samtaler foregår mellom voksne og barn det meste av den tiden de tilbringer sammen. Samtaler er viktige for å lære om både omverdenen og om eget språk. Men dette er så selvfølgelig at førskolelærere kanskje ikke tenker på at de daglige samtalene i barnehagen er viktige læringsarenaer. Forfatterne av denne boka retter derfor oppmerksomheten mot hvordan barn tilegner seg kunnskaper og språk gjennom samtaler med de voksne og andre barn i barnehagen. Samtalene som presenteres i de ulike kapitlene i boka er både de spontane hverdagssamtalene og de samtalene som førskolelærere har forhåndsbestemte intensjoner med. Selve begrepet samtale innebærer et fellesskap mellom mennesker som taler sammen, og i denne boka vektlegges det at barn hører språk, bruker språk og utvikler ny innsikt og forståelse ved at de deler synspunkter om temaene de snakker om. Slik er også samtalen en viktig del av barns dannelsesprosesser. Boka retter seg mot førskolelærerstudenter i bachelor- og masterutdanning og mot ansatte i barnehagen. Bokas redaktører og de øvrige bidragsyterne er alle tilknyttet Høgskolen i Vestfold.

Samtaler foregår mellom voksne og barn det meste av den tiden de tilbringer sammen. Samtaler er viktige for å lære om både omverdenen og om eget språk.

Prosjektet varte i 4 år og ble avsluttet høsten 2011. Gjennom sin egen forskning er hun blitt overbevist om at strukturerte og forhåndsplanlagte programmer i liten grad støtter barns læring på lang sikt. Forelesning/film produsert som ressurs i forbindelse med Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019.

RELATERTE BØKER